Laatuohjelma pitää huolta maidontuottajien hyvinvoinnista

Hyvinvoivat yrittäjät ja työntekijät varmistavat korkealaatuisen maidon, hyvinvoivat eläimet ja ympäristöstä huolehtimisen. Arla Suomi –yhteistyöryhmän yhteinen Laatuohjelma on meidän tapamme varmistaa, että maitotiloilla voidaan hyvin.

Laatuohjelma on osa Arlan vastuullisuustyötä, jolla tuemme maidontuottajia ja varmistamme laadukkaan maidontuotannon. Arla Suomi –yhteistyöryhmä otti Laatuohjelman käyttöön vuonna 2017.

Elintarviketuotannon vastuullisuus, ruoan alkuperä ja sen tuotantotavat kiinnostavat sekä asiakkaitamme että tuotteitamme käyttäviä kuluttajia. Laatuohjelmamme tavoite on tehdä maidontuottajien vastuullisuustyötä näkyväksi tiloilta kuluttajille asti. Ohjelma on avoin dokumentti, johon kuka tahansa voi käydä tutustumassa Arlan verkkosivuilla.

Maidontuotannon neljä kulmakiveä

Laatuohjelma perustuu neljään maidontuotannon kulmakiveen. Näitä ovat maidon koostumus, elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi ja ympäristön huomiointi. Maidonhankinnasta vastaava johtaja Sami Kilpeläinen kertoo, että Arla Suomi -yhteistyöryhmä vie yhteistä Laatuohjelmaa vielä syvemmälle uusilla Laatukyltti-ehdoilla.

"Vuoden alussa uudistuvien ehtojen mukaisesti Laatukylttitilat tuottavat maitoa korkeimmassa E-laatuluokassa ja tekevät tekoja paremman maidon takaamiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi vasikoiden olosuhteisiin panostaminen, eläinten liikkumisen lisääminen sekä ensi kesästä lähtien lypsylehmien rehujen soijavapaus", Sami mainitsee.

Arla Suomi -yhteistyöryhmä on vuoden 2016 alusta lähtien tarjonnut maitotilojen yrittäjille mahdollisuuden ottaa yhteistyökumppanilta terveysturva-vakuutus, jossa ei ole terveysselvitysvaatimusta. Uusissa Laatukyltti-ehdoissa edellytetään työterveyshuoltoon kuulumista.

Maitotilan tärkein voimavara on maidontuottajina toimivien yrittäjäperheiden ja työntekijöiden hyvinvointi, Sami painottaa.

Laatuohjelmaamme sisältyvät maidontuottajille järjestetyt laatukoulutukset sekä tiloilla säännöllisesti toteuttavat kumppanuuskäynnit. Kumppanuuskäynnit ovat meille tärkeä tapa pitää yhteyttä maidontuottajiemme kanssa.

"Saamme kumppanuuskäynneillä maidontuottajiltamme arvokasta palautetta ja voimme vastaavasti tarjota heille neuvoa ja tukea maidontuottajan arjessa. Tiloilla kumppanuuskäynnit on koettu mukavaksi yhteistyön muodoksi", maidonhankinta-assistentti Heini Riipi kertoo.

Laatuohjelmamme pohjautuu Arlagården-laatuohjelmaan, joka on käytössä muun muassa Ruotsin, Tanskan ja Saksan hankinta-alueilla. Vastaavanlaista ohjelmaa kumppanuuskäynteineen ei ole muilla meijereillä Suomessa.