7.3.2023

Kannustamme maitotiloja kestävän kehityksen toimenpiteisiin palkitsemalla niistä

Arla alkaa tänä keväänä maksaa maidontuottajille merkittävää lisää kestävän kehityksen toimenpiteistä. Uudenlaisella maidon hinnoittelulla kannustetaan tuottajia erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Huhtikuussa käyttöön otettava uusi hinnoittelumalli on nimeltään Kestävän kehityksen kannustin. Se huomioi kaikkiaan 19 kestävän kehityksen toimenpidettä.

– Kestävän kehityksen kannustin keskittyy alkuvaiheessa eniten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Malliin on valittu toimenpiteitä, jotka perustuvat tieteeseen ja Arlan maitotiloilla tekemiin ilmastokartoituksiin, kertoo Arla Suomen vastuullisuusjohtaja Saara Azbel.

Jokainen piste kasvattaa tilan tuloja

Pistepohjainen kannustin antaa eniten pisteitä toimenpiteille, jotka pienentävät päästöjä eniten. Jokainen saavutettu piste tuo maidontuottajalle 0,03 senttiä maitolitralta.

– Koska pisteitä tuovia keinoja on monia ja maitolitroja on paljon, keskivertotilalla kestävän kehityksen palkkio voi nousta varsin merkittäväksi, Saara avaa.

Eniten pisteitä maitotila ansaitsee ruokinnan tehokkuudesta, lannoitteiden ja pellon käyttöön liittyvistä ratkaisuista, proteiinitehokkuudesta ja tilan eläinten terveyden kehittämisestä. Runsaasti pisteitä kertyy myös soijattomasta ruokinnasta, joka Suomessa on ollut Arlalle maitoa tuottavien tilojen arkipäivää jo vuodesta 2018 lähtien.

Pisteitä voi ansaita myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta ja hiiliviljelystä, lannan käsittelystä esimerkiksi biokaasuksi sekä uusiutuvan sähkön käytöstä ja osaamisen lisäämisestä.

– Haluamme palkita tuottajia taloudellisesti kestävän kehityksen toimenpiteisiin sitoutumisesta. Näin kannustamme ja samalla myös ohjaamme tiloja kehittämään toimintaansa, Saara sanoo.

Vahva sitoutuminen kestävään maidontuotantoon

Uuden kannustimen käyttöönotto osoittaa Arlan sitoutumista kestävään maidontuotantoon. Vuonna 2020 aloitettujen tilakohtaisten Climate Check -ilmastokartoitusten ansiosta Arlasta tuli Suomen ensimmäinen meijeri, jolla on tarkat päästötiedot kaikilta sille maitoa tuottavilta tiloilta.

Arlan yhteistyötilat ovat asettaneet tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Lähtötasona on vuosi 2020.

– Tie kestävään maidontuotantoon ei ole jokaiselle tilalle täysin samanlainen, vaan tila voi valita isosta joukosta kestävän kehityksen toimenpiteitä, joihin se panostaa. Se on yksi uuden mallimme vahvuuksista. Tulevaisuudessa lisäämme kannustimeen uusia kestävän kehityksen elementtejä, Saara kertoo.

Suomessa huhtikuusta lähtien sovellettava uusi maidon hinnoittelumalli otetaan heinäkuussa käyttöön myös muissa Euroopan maissa, joissa Arla Foods -konsernilla on maidontuottajia.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin kannustinmallista Arla Foods -konsernin englanninkielisillä sivuilla.

Kannustamme maitotiloja kestävään kehitykseen

Arla on sitoutunut kestävän maidontuotannon tulevaisuuteen. Ryhdymme palkitsemaan maitotiloja kestävän kehityksen toimenpiteistä, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.