2.9.2022

Edistämme luonnon monimuotoisuutta

”Maitotilalla tärkeintä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä”, maidontuottaja Sinikka Lakkinen Tekomaan tilalta sanoo. Parasta hänen työssään on eläinten kanssa työskentely. ”Varsinkin poikimisten seuraaminen ja uuden elämän ihmeen näkeminen tuntuvat aina hyvältä.”

”Pitkä laidunkausi on lehmille hyväksi: ne saavat tuoretta nurmea ja alustan lepäämiseen ja märehtimiseen. Kun lehmä saa olla lehmä, se voi paremmin. Samalla tulee huolehdittua myös luonnon monimuotoisuuden säilymisestä”, Sinikka kertoo.

Arla Suomelle maitoa tuottavilla kolmellakymmenellä suomalaisella tilalla tehty biodiversiteettiselvitys kertoo, että maitotilat ovat laiduntamisen, nurmen viljelyn, lannan hyödyntämisen ja monipuolisten kasvilajien vuoksi merkittävä luonnon monimuotoisuuden lähde.

Maitotilat hyvällä mallilla biodiversiteetissä

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on merkittävä haaste tulevaisuuden hyvinvoinnille. Arla haluaa toimia tasapainossa luonnon kanssa ja löytää keinoja, joilla Arla ja maitotilat ylläpitävät ja biodiversiteettiä ja kehittävät sitä edelleen.

Arla Foods painottaa strategiassaan hyvinvoivaa planeettaa ja hyvinvoivia ihmisiä, ja maitotiloilla toteutettu laaja biodiversiteettiselvitys on osa tätä kokonaisuutta. Lähes kaikilla maitotiloilla tulokset ovat jo nyt hyviä tai erinomaisia.

Maitotilan positiiviset vaikutukset biodiversiteetille tulevat erityisesti lehmien laiduntamisesta, lannasta ja nurmen viljelystä. Vapaasti kukkivat pientareet ja tilan alueella sijaitsevat vesistöt vahvistavat biodiversiteettiä.