22.5.2023

Arla on perhemyönteinen työpaikka

Viime vuonna Arla Suomen johtoryhmän kokouksissa nähtiin usein mukana myös eräs erityisen pieni osallistuja. Hän oli vastuullisuusjohtajamme Saara Azbelin pikkuinen vauva, joka oli toisinaan äitinsä seuralaisena mukana tapaamisissa.

– Jäin vanhempainvapaalle, kun olin ehtinyt olla puolisen vuotta töissä Arlalla. Oli into tehdä uutta työtä ja mietin, että nytkö tästä jo pitää luopua. Ehdotin henkilöstöjohtajallemme, että voisin tehdä 20-prosenttisella työajalla töitä myös vanhempainvapaalla. Olin iloinen, että sitä päätettiin lähteä kokeilemaan, Saara kuvailee.

Saara halusi tehdä osa-aikaisesti töitä myös vanhempainvapaansa aikana. Työasioiden sovittaminen vauva-arkeen sujui pääsääntöisesti hyvin. Myös yllätyksiin piti varautua, sillä pienen ihmisen elämisen rytmit eivät aina etene kellontarkasti.

– Jos päiväunirytmi meni vähän sekaisin, pieni saattoi olla mukanani palaverissa. Kertoo työyhteisöstämme paljon, että kollegat suhtautuivat asiaan tosi kivasti.

Yksilöllisiä ratkaisuja saa jatkossakin toivoa

Tämän vuoden alkupuolella Saara palasi vanhempainvapaaltaan takaisin työhönsä. Ajankohtaisiin projekteihin on ollut helppo tarttua, kun niitä on ollut mukana suunnittelemassa myös vanhempainvapaan aikana. Saaralla oli vanhempainvapaan ajan kuitenkin myös kokoaikainen sijainen.

– Koen oman työni hyvin merkitykselliseksi ja tykkäsin siitä, että sain tehdä vauva-arjen ohella myös työhön liittyviä asioita, joista saan intoa ja inspiraatiota. Toivon, että työelämä menee enemmän siihen suuntaan, että tällaiset joustavat järjestelyt ovat yhä yleisemmin mahdollisia.

Arla Suomen henkilöstöjohtaja Maija Tantere sanoo, että vastaavanlaisia yksilöllisiä ratkaisuja työn ja vanhempainvapaan yhteensovittamisesta voidaan kokeilla myös uudestaan, jos se lähtee työntekijän omasta toiveesta ja halusta.

– On hienoa, että pystymme näitä toiveita yksilöllisesti huomioimaan.

Yhdenvertainen mahdollisuus palkalliseen perhevapaaseen

Samanaikaisesti Arla on tehnyt tärkeän päätöksen, jolla tuemme entistä tasa-arvoisemmin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Osana tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävää kulttuuria olemme päivittäneet perhevapaita koskevia käytäntöjämme.

– Voimme nyt tarjota molemmille vanhemmille yhdenvertaisen mahdollisuuden palkalliseen vanhempainvapaaseen noudatettavasta työehtosopimuksesta, sukupuolesta ja perhemuodosta riippumatta. Muutos mahdollistaa molemmille vanhemmille yhtä pitkät palkalliset perhevapaaosuudet, Maija kertoo.

Uudistuksen tavoitteena on, että vanhempainvapaat ja hoitovastuu jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken perheissä, joissa on kaksi vanhempaa. Samalla pystymme huomioimaan entistä tasa-arvoisemmin erilaiset perhetilanteet, kuten monimuotoiset perheet.

– Henkilöstömme on ottanut tämän uudistuksen hyvin positiivisesti vastaan, Maija iloitsee.