Henkilötietoasiaa

Arlan verkkosivujen käyttö ei vaadi käyttäjältään rekisteröitymistä. Sen sijaan palautteen antamisen ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä keräämme käyttäjistä tietoja. Tietoja keräämällä pyrimme kehittämään tuotteitamme ja palveluamme ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Samoin seuraamme verkkosivun käyttäjämäärää ja käyttäjäkunnan rakennetta.

Markkinointiin liittyen kysymme käyttäjiltä nimenomaisesti lupaa suoramarkkinointiin. Jos käyttäjä on kiinnostunut verkkosivuihimme liittyen kaupallisesta informaatiosta ja antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin, pyrimme aina huolehtimaan siitä, että markkinointimme olisi mahdollisimman kiinnostavaa ja määrältään asiallista. Käyttäjän kieltäessä suoramarkkinoinnin, emme lähesty häntä suoramarkkinoinnin keinoin.

Arlan verkkosivujen käytön yhteydessä syntyvän ja kerättävän käyttäjätiedon käsittelyssä noudatetaan Suomessa voimassaolevaa henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY periaatteita.


Rekisterin pitäjänä toimii Arla Oy:

Arla  Oy / Markkinointi
PL 33 (Kotkatie 34)
01151 SÖDERKULLA


Henkilötietolain mukaan verkkosivun käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Samoin henkilötietolain mukaan verkkosivun käyttäjä voi kieltää häntä koskevien tietojen käytön markkinointitarkoituksiin ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Näitä henkilötietolain tarkoittamia tarkastuspyyntöä ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina, joko yllä olevaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Käy katsomassa rekisteriselosteemme.