27.5.2021

Henkilöstömme arvioi: Arla on vastuullinen työnantaja

Arla Suomi menestyi erinomaisesti Oikotien toteuttamassa Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa. Arla sai tutkimuksessa työntekijöiltään vastuullisuudesta niin hyvät arviot, että sijoittui omassa sarjassa hienosti kuudenneksi.

Hyvä sijoitus tutkimuksessa on osoitus siitä, että henkilöstö kokee Arlan toimivan työantajana vastuullisesti. Vastuu henkilöstöstä on Arlalle tärkeä osa laajaa vastuullisuuden kokonaisuutta.

– Samalla tulos hienosti osoittaa, että työntekijämme näkevät myös oman työnsä linkittyvän yrityksemme vastuullisuusstrategiaan. Me arlalaiset voimme yhdessä vaikuttaa siihen, että Arla yrityksenä toimii yhteiskunnassa vastuullisesti, sanoo henkilöstöjohtaja Maija Tantere Arla Oy:stä.

Suomen suurin työelämän vastuullisuustutkimus selvittää vuosittain, miten yritysten ja organisaatioiden vastuullisuus toteutuu työntekijöiden näkökulmasta. Arla osallistui Vastuullinen työantaja -tutkimukseen nyt ensimmäistä kertaa 250–1000 työntekijää työllistävien työnantajien sarjassa.

Vastuullinen esihenkilötyö on Arlan vahvuus

Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa tutkittavia vastuullisuuden teemoja on kaikkiaan seitsemän: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyö, työn merkitys, palkkaus ja palkitseminen, hyvä hakijakokemus sekä kestävä kehitys.

Arlan henkilöstö antoi hyvät arviot kaikista tutkituista vastuullisuuden teemoista. Erityisen vahvoina osa-alueina korostuivat työelämän tasapaino ja hyvinvointi, vastuullinen esihenkilötyö ja kestävä kehitys.

– Tällaista tulosta ei saavuteta ilman hyvää esihenkilötyötä ja johtamista. Mikään vastuullisuuden teemoista ei toteutuisi näin hyvin, ellei niitä yhdessä esihenkilöiden kanssa vietäisi päivittäisessä arjessa eteenpäin, Maija kiittää.

Tasa-arvotyöstä tarvitaan lisää viestintää

Tutkimus paljasti myös muutamia kehitettäviä kohteita. Tutkimuksen mukaan henkilöstö ei vielä tunne riittävästi Arlan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä palkkatasa-arvon eteen tehtyjä toimenpiteitä. Näistä Arlalla aiotaan jatkossa viestiä nykyistä enemmän.

– Avoimempi keskustelu palkoista on työelämässä ja yhteiskunnassa yleinen ja yhteinen haaste, joka nousi selvästi esiin tässäkin tutkimuksessa. Meillä on hyvin selkeät palkkaperusteet ja palkkatasa-arvo on yrityksessämme kunnossa, mutta meidän on mietittävä, miten voisimme viestiä asiasta enemmän.

Vastuullisia työkokemuksia kaikille

Arla Oy työllistää Suomessa noin 400 henkilöä ja lisäksi yrityksessä työskentelee vuosittain noin 40 kesätyöntekijää. Arla haluaa tarjota vastuullisia työkokemuksia koko henkilöstölleen.

- Olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjoissa, koska haluamme saada mitattua tietoa henkilöstön kokemuksista. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista säännöllisesti myös omissa henkilöstökyselyissämme, Maija kertoo.

Vastuullinen työantaja 2021 -tutkimus toteutettiin kampanjaan osallistuvissa organisaatioissa helmi-huhtikuussa 2021. Tutkimuksen toteutti Oikotien toimeksiannosta IROResearch.