Saranakorkki Arlan tuotteissa - mistä on kyse?

Saranakorkki Arlan tuotteissa - mistä on kyse?

5.2.2024

Saranakorkki Arlan tuotteissa - mistä on kyse?

Oletko jo bongannut uudenlaisen saranakorkin korkillisissa pakkauksissa? Saranakorkit ovat hiljalleen yleistyneet juomapakkauksissa, ja pian löydät irtoamattoman korkin eli saranakorkin myös osasta Arlan pakkauksia.

Saranakorkin käyttöönoton taustalla on Euroopan Unionin säätämä SUP-direktiivi 2019/904, joka koskee kertakäyttöisiä muovipakkauksia (single-use plastics). Direktiiviin piiriin kuuluu monia erilaisia käytännön toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kertakäyttöisistä muovipakkauksista aiheutuvia ympäristöhaittoja. Yksi direktiivin edellytyksistä on irtoamattoman korkin, eli saranakorkin käyttöönotto kaikissa alle kolmen litran korkillisissa juomapakkauksissa. Saranakorkin käyttöönotolla varmistetaan, etteivät pakkausten muovikorkit päädy luontoon ja vesistöihin.

Miten uusi korkki kierrätetään? Miten uusi korkki toimii?

Saranakorkkia ei ole tarkoitus irrottaa pakkauksesta, vaan uusi korkki kierrätetään pakkauksen mukana. Esimerkiksi korkilliset maitopakkaukset lajitellaan kartonkikeräykseen. Muovikorkki erotellaan kartonkipakkauksesta jätteenkäsittelylaitoksella. Arlan tuotteissa korkki avataan ja suljetaan kiertämällä. Tuotetta nautittaessa tai kaadettaessa korkin saa lukittua paikalleen napsauttamalla sen sivulle.

Tiesitkö, että...

Arla on vapaaehtoisesti sitoutunut Suomen muovisia annospakkauksia koskevaan Green Deal -sopimukseen, jonka myötä vähennämme tuotteiden pakkaamiseen käytettävän kertakäyttöisen muovin määrää.