5.5.2023

Arlan ja BirdLifen yhteistyöhanke on innostanut maitotilallisia toimiin

Monet maitotilalliset ovat harmikseen huomanneet pääskyjen vähentyneen viime vuosien aikana. Arlan ja BirdLifen yhteistyö syntyi halusta auttaa uhanalaisia pääskyjä pesimään maitotiloilla.

– Luontokato näkyy myös meillä Suomessa, ja tuttujen pääskyjen uhanalaisuus on yksi osoitus siitä. Yhdessä BirdLifen kanssa tavoitteenamme on saada lisättyä sekä pääskyjen pesintää että tietoisuutta aiheen ympärillä. Maitotiloilla pääskyt ovat tuttuja asukkeja, ja niiden auttaminen on tilallisille luonteva ja konkreettinen tapa tukea luonnon monimuotoisuutta, sanoo Arlan vastuullisuusjohtaja Saara Azbel.

Pilottihankkeessa mukana 20 Arlan maitotilaa

– Hankkeessa on mukana erilaisia tiloja ympäri Suomea aina Lappia myöten. Monen tilallisen huoli pääskyjen tilanteesta kumpuaa omakohtaisista kokemuksista, kun tutut sirkuttajat ovat pikkuhiljaa hiljentyneet, sanoo Azbel.

Mukana olevat tilat ovat sitoutuneet tekemään toimia, kuten rakentamaan tekopesiä, ja seuraamaan pääskyjen tilannetta kuluvan vuoden aikana. BirdLifen asiantuntijat vierailevat yhteistyötiloilla neuvomassa ja arvioimassa pääskytilannetta.

– Pilottivaiheen osallistujien avulla pyrimme tunnistamaan toimivimpia keinoja sekä mitä voimme jatkossa kehittää. Tarkoitus on, että nyt mukaan lähteneet tilat jatkavat systemaattista työtä, ja haluamme myös houkutella lisää tiloja mukaan. Toivottavasti pääsemme näkemään konkreettisia tuloksia pääskymäärissä muutaman vuoden sisällä, Azbel kertoo.

Kaikille Arlan maitotiloille on jaettu opas pääskyistä ja niiden tukemisen konkreettisista keinoista, kuten tekopesien rakentamisesta ja pääskyjen pesimistä tukevan, monimuotoisen elinympäristön tarjoamisesta.

Pilottihankkeessa mukana 20 Arlan maitotilaa

Maitotilat luonnon monimuotoisuuden lähteitä

Työ luonnon monimuotoisuuden puolesta on tärkeä osa Arlan vastuullisuustyötä. Arla on muun muassa toteuttanut useilla kymmenillä maitotiloilla monimuotoisuuskartoituksia.

– Olemme tehneet laajoja kartoituksia, jotta ymmärrämme mitä monimuotoisuus tiloilla tarkoittaa ja mitä konkreettisia tekoja sen eteen voidaan tehdä, Azbel sanoo.

Kartoitusten mukaan maitotilat ovat laiduntamisen, nurmen viljelyn, lannan hyödyntämisen ja monipuolisten kasvilajien vuoksi merkittävä luonnon monimuotoisuuden lähde. Vapaasti kukkivat pientareet ja tilojen alueilla sijaitsevat vesistöt vahvistavat biodiversiteettiä.

– Monelle tilalliselle on tuntunut jopa yllättävältä, miten arkisia monet monimuotoisuutta edistävät teot lopulta ovat. Tavallisilla ja pieneltäkin tuntuvilla teoilla voi olla iso merkitys, Azbel muistuttaa.

Maitotilat luonnon monimuotoisuuden lähteitä