5.5.2023

Maitotiloilla voidaan auttaa uhanalaisia pääskyjä

Pääsky on monelle suomalaiselle loruistakin tuttu kesän tuoja. Pääskyt ovat sulavia lentäjiä, ja ne saalistavat taitavasti ilmassa lentäviä hyönteisiä. Kesäisin ne visertävät Suomessa maaseudulla, ja talven tullen ne muuttavat Afrikan auringon alle lämpimään.

Pääskyjen tilanne on kuitenkin vaikea. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kannat ovat Suomessa romahtaneet. Haarapääsky luokitellaan vaarantuneeksi ja räystäspääsky jo erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

– Jos taantuminen jatkuu samanlaisena, pääskyt uhkaavat kadota Suomesta kokonaan. Merkittävin syy pääskyjen vähentymiseen on niiden elinympäristön yksipuolistuminen, sanoo BirdLifen asiantuntija Mauri Leivo.

Maitotiloilla suuri merkitys pääskyille

Hyönteisiä vilisevät maitotilat tarjoavat haarapääskyille ja räystäspääskyille hyvät elinolosuhteet. Yksi selkeä syy kantojen pienentymiselle on karjatilojen määrän voimakas vähentyminen.

Eläinten laidunmaat ovat pullollaan hyönteisiä, joita pääskyt saalistavat mielellään. Maatilojen rakennukset puolestaan tarjoavat pääskyille sopivia pesimäpaikkoja.

– Maanviljelyn tehostuminen yksipuolistaa pääskyjen elinympäristöä. Vaikka puitteet pesän rakentamiselle olisivat kunnossa, ei pääsky voi menestyä, jos muu elintila on yksipuolinen ja hyönteisiä on liian vähän, Leivo kertoo.

– Kun sopivaa pesimäpaikkaa tai ravintoa ei löydy tarpeeksi, ei synny uusia pääskysukupolvia tai poikaset eivät selviä aikuisiksi asti. Pääskykanta voi tällä tavalla taantua nopeastikin, muistuttaa Leivo.

Maitotiloilla suuri merkitys pääskyille

Mitä maitotiloilla voidaan tehdä pääskyjen eteen?

Arlan ja BirdLifen yhteishankkeessa maitotiloilla tehdään töitä pääskyjen hyväksi.

– Maitotiloilla on erityinen asema pääskyjen hyvinvoinnissa. Yhdessä tilallisten ja pääskyasiantuntijoiden kanssa käymme läpi, millaisilla konkreettisilla teoilla voimme parantaa pääskyjen elinympäristöä”, Leivo kertoo.

Arla ja BirdLife ovat muun muassa koostaneet tiloille jaettavan oppaan, jossa annetaan vinkkejä ja työkaluja pääskyjen elintilan parantamiseen.

– Tiloille on tärkeää jättää luonnontilaisia alueita, joissa hyönteiset viihtyvät. Jos pesiminen rakennuksissa on vaikeaa, voidaan tiloille rakentaa tekopesiä ja tarjota kosteaa maata pesänrakennuksen avuksi. Tekopesät ovat pääskyille turvallisia, sillä ne pitävät pedot, kuten kissat ja oravat loitolla. Pääskyjä voidaan myös houkutella tilalle soittamalla pääskyjen laulua, Leivo kertoo.

Mitä maitotiloilla voidaan tehdä pääskyjen eteen?