Arla Suomen maidontuotannon Laatuohjelma

Korkealaatuinen maitoraaka-aine on meijerituotteiden perusta. Siksi laatutyö Arlalla kattaa koko tuotantoketjun, pellolta kuluttajan ruokapöytään. Laatutyössä ovat mukana maidontuottajat, maidon keräily ja meijeri monine toimintoineen.

Arla Suomi -yhteistyöryhmän linjaama maidontuotannon Laatuohjelma sisältää ne tavoitteet ja vaatimukset, jotka ovat välttämättömiä maitotiloille laadukkaan maidon tuottamiseksi. Se perustuu neljään maidontuotannon kulmakiveen. Nämä ovat maidon koostumus, elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi ja ympäristön huomiointi.

Laatuohjelmaan on kirjattu lainsäädännön vaatimuksia, meijerialan yhteisiä ja Arla Suomen vaatimuksia sekä Arla Suomen tärkeänä pitämiä suosituksia. Se sisältää työkaluja oma-arviointiin tilalla ja auditointia koskevia kysymyksiä. Laatuohjelma pohjautuu Arlagården-laatuohjelmaan, joka on käytössä Arlalla esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.

Arla Suomi Maitotilan Johtamisohjelma

Laatuohjelma on keskeinen osa Arla Suomi Maitotilan Johtamisohjelmaa, joka vahvistaa maidontuotannon läpinäkyvyyttä ja kestävää kehitystä. Laatuohjelman lisäksi Maitotilan Johtamisohjelma avaa Arla Climate Check -hiilijalanjäljen laskentaa ja Arlan sitoumusta olla tulevaisuudessa hiilineutraali meijeri.

Tutustu Arla Suomi Maitotilan Johtamisohjelmaan tästä (pdf).