LEHMIEN HYVINVOINTI

Eläinten hyvinvointi on meille vastuullisena elintarvikkeiden tuottajana tärkeä asia, ja kannustamme maidontuottajiamme heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa.

Maidontuottajiemme uudet navetat ovat pääsääntöisesti pihattoja. Toki parsinavettojakin löytyy vielä, mutta myös niissä lehmillä on hyvä olla, kunhan parret ovat riittävän isoja ja lehmillä on tarpeeksi kuivaa ja puhdasta. Nykyään on yleistynyt lehmien talviulkoilu, jota voidaan tehdä yhtä hyvin parsi- kuin pihattonavetoistakin. 

Suomalaiset maidontuottajat ovat vastuuntuntoisia ammattilaisia, jotka ymmärtävät, että eläinten hyvinvointi kuvastuu maidon määrässä ja laadussa. Toisin sanoen, hyvinvoiva lehmä myös tuottaa omistajalleen paremmin. Lisäksi erittäin monelle karjanomistajalle lehmät ja elämä niiden ympärillä tarjoavat elannon lisäksi rakkaan ammatin.

Maidontuottajamme ovat sitoutuneet Laatuohjelmaan

Kaikki Arlalle maitoa tuottavat tilat ovat sitoutuneet noudattamaan Arla Suomi -yhteistyöryhmän Laatuohjelmaa, jonka avulla varmistamme, että tiloilta kerätty maito on laadukasta ja tiloilla huomioidaan lehmien hyvinvointi ja ympäristönäkökohdat. Suurelle osalle maitotiloistamme on myönnetty myös Laatukyltti, joka kertoo siitä, että tila täyttää erityisen korkeat laatukriteerit.

Useista tuotteistamme löytyy nykyisin eläinten hyvinvoinnista kertova ELVI-merkki. ELVI on Suomen ensimmäinen elinkeinosta riippumattoman tahon hallinnoima eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä. ELVI-merkki pakkauksessa kertoo, että tuote ja tila täyttävät eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, joiden toteutumista seurataan vuosittaisilla auditoinneilla.

Kaikkien lypsylehmien vähimmäisolosuhteet, käsittely, lääkintä ja hoito määritellään lisäksi laissa, jonka noudattamista viranomaiset valvovat. Arlalla teemme maidontuottajien kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Jos havaitsemme maitotilalla oireita ongelmista tai tietoomme tulee laiminlyöntejä, velvollisuutemme on ilmoittaa niistä eteenpäin sekä tarvittaessa keskeyttää maidonhaku tilalta.