ELVI-merkki kertoo hyvinvoivista lehmistä

ELVI-merkki kertoo hyvinvoivista lehmistä

ELVI – eläinten hyvinvointia

ELVI – eläinten hyvinvointia

Lehmien hyvinvointi on suomalaisille tärkeä asia, samoin kuin meille ja tuottajillemme. Useista tuotteistamme löytyy kesästä 2023 alkaen uusi pirteän pinkki ELVI-merkki, joka kertoo riippumattomasti varmennetusta eläinten hyvinvoinnista.

Mikä ELVI-merkki?

ELVI on Suomen ensimmäinen elinkeinosta riippumattoman tahon hallinnoima eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä. ELVI-merkki pakkauksessa kertoo, että tuote ja tila täyttävät eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, joiden toteutumista seurataan vuosittaisilla auditoinneilla.

Mikä ELVI-merkki?

Mistä Arlan tuotteista löydät ELVI-merkin?

ELVI-merkki on käytössä Arlan luomumaidoissa, luomukuohukermassa, muutamissa juustoissa sekä litran maidoissa, joissa on Arlan Vapaat ja laiduntavat lehmät -merkki. Ruokapalveluasiakkaillemme toimitamme ELVI-merkittyä luomumaitoa myös kymmenen litran pakkauksessa.

Mistä Arlan tuotteista löydät ELVI-merkin?

ELVI-merkin kriteerit

Ollakseen ELVI-maitotila tilan on saavutettava vahvan tieteellisen pohjan omaavan WelfareQuality-auditoinnin neliportaisen arviointijärjestelmän ylin tai toiseksi ylin taso. Tilan tulee jatkuvasti ylläpitää korkeaa eläinten terveyden tasoa, ja karjan terveydentila ja ennaltaehkäisytoimet todennetaan eläinlääkärin toimesta. Kriteereissä arvioidaan paitsi lehmän elinympäristöä, ruokintaa ja terveyttä myös eläimen käyttäytymistä ja olemusta – toisin sanoen miten elinympäristö vaikuttaa lehmään. Kriteereistä voit lukea lisää ELVI-merkin sivuilta.

ELVI-merkin kriteerit

Miten ELVI-maitotila eroaa muista?

Kaikilla Arlalle maitoa tuottavilla tiloilla noudatetaan lainsäädännön ja Arla Suomi -yhteistyöryhmän Laatuohjelman vaatimuksia. Suurelle osalle maitotiloistamme on myönnetty myös Laatukyltti, joka kertoo siitä, että tila täyttää erityisen korkeat laatukriteerit. Ollakseen ELVI-maitotila, tilan on lisäksi oltava saavuttanut WelfareQuality-auditoinnin neliportaisen arviointijärjestelmän ylin erinomainen tai toiseksi ylin edistyt taso sekä sitouduttava ELVI-merkin lisävaatimuksia koskevaan tarkastuskäyntiin.

Miten ELVI-maitotila eroaa muista?