21.1.2020

Hävikin vähentäminen on osa Arlan jatkuvaa vastuullisuustyötä

Hävikin vähentäminen on tärkeää koko ruokaketjussa ja myös meillä Arlalla pysyvä osa vastuullisuustyömme tavoitteita. Vuonna 2018 asetimme entistä tiukemmat tavoitteet hävikin hallinnalle. Määrätietoinen työ toi tulosta: viime vuonna hävikki väheni Sipoon meijerissämme kolmanneksella.

Aikaisempaa vähemmän hävikkiä syntyy nyt etenkin pakkausmateriaaleissa, raaka-aineissa ja valmiissa pakatuissa tuotteissa.   

”Kun asetimme uusia tavoitteita hävikin vähentämiselle, moni uskoi, että niiden saavuttaminen on mahdotonta. Mahdoton oli kuitenkin mahdollista ja tavoitteista tuli uusi standardimme. Saavutetuista tavoitteista huolimatta haluamme pystyä vieläkin parempaan. Työmme hävikin vähentämiseksi jatkuu. Haluamme omalta osaltamme auttaa vähentämään hävikkiä koko ruokaketjussa”, kertoo tuotantojohtaja Patrik Ingman.

Entistä parempi ennustetarkkuus

Hyviä tuloksia hävikin vähentämisessä on siivittänyt parantunut ennustetarkkuus. Mitä tarkemmin pystymme ennustamaan tuotteittemme myyntiä tulevina viikkoina, sitä paremmin osaamme valmistaa niitä oikean määrän oikeaan aikaan.

”Tuotteita ei kannata valmistaa liikaa, mutta ne eivät saa loppua keskenkään. Hyvä ennustetarkkuus vähentää hävikkiä, mutta samaan aikaan toimitusvarmuus paranee. Ennustaminen on helpompaa silloin, jos tuotteiden myynti on viikosta toiseen tasaista. Kausivaihtelut, uusien tuotteiden lanseeraukset ja kampanjat tekevät ennustamisesta haastavampaa”, sanoo Senior Key Account Manager Annica Lindblom.

Hyvään ennustetarkkuuteen päästään tiiviillä yhteistyöllä sekä asiakkaitten että sisäisesti eri osastojen kanssa. ”Mitä useampi ihminen toimitusketjussa ennusteita miettii, sitä varmemmin ne osuvat oikeaan”, Annica tiivistää.

Patrik kertoo, että tiivis ja toimiva yhteistyö luo pohjaa myös tarkalle tuotannon ja myynnin suunnittelulle. ”Hyvällä suunnittelulla varmistamme, että toimimme kaikki oikeassa rytmissä.”

Kohti hiilineutraalia maitoketjua

Hävikkiin päätyvä tuote kuormittaa turhaan tuotantoa ja vie tarpeettomasti tilaa varastoinnissa. Ruokahävikki on myös merkittävä ympäristökuormittaja. Siksi sen vähentäminen on yksi Arlan monista ratkaisuista, joilla pyrimme edistämään ympäristön kannalta parempia toimintatapoja.

Arla Foods -konserni aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla maitokiloa kohti seuraavan vuosikymmenen aikana ja pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Myös Arla Suomi on sitoutunut tekemään työtä sen eteen, että hiilineutraali maitoketju toteutuu viimeistään vuonna 2050.

Hävikkireseptit

Hyödynnä kotikeittiön ruoantähteet ja vanhentuvat raaka-aineet!

Kurkkaa vinkit!