”Tee tuote, jonka itsekin ostaisit”

Prosessioperaattori Marika Linnimaan ja käynnissäpitäjä Taija Pukeron mielestä vastuullisuus omassa työssä merkitsee huomion kiinnittämistä tuotteisiin, työympäristöön, työturvallisuuteen, laitteiden kunnossapitoon ja myös työkavereihin.

Kaksi iloista naista istuu Arlan konttorin aulassa. Toinen on juuri lopettamassa ja toinen aloittamassa työpäivää. Marika Linnimaa työskentelee prosessioperaattorina ja vastaa osaston tuotantosuunnitelman mukaisesta tuotannosta, laitteiden pesuista ja tuotteiden valmistuksesta. Käynnissäpitäjä Taija Pukeron vastuulla on puolestaan linjojen käynnissäpito, koneiden säädöt ja pesut sekä tuotevaihdot.

Marika ja Taija kokevat olevansa mitä suurimmassa määrin vastuussa tuotteista. Heille vastuullisuus omassa työssä merkitsee huomion kiinnittämistä tuotteisiin, työympäristöön, työturvallisuuteen, laitteiden kunnossapitoon ja myös työkavereihin.

”Ilman vastuullisuutta ei olisi työpaikkaakaan. Tässä on isot asiat kyseessä, kun puhutaan syötävästä tuotteesta ja sen eteen pitää jokaisen tehdä töitä. Pitää tehdä sellaista purkkia ja tuotetta, jonka itsekin ostaisi”, Taija kertoo.

”Teemme vuorotyötä, joten vastuullisuutta on myös tehdä omat työt siten, että seuraavan on kiva tulla töihin ja jatkaa siitä”, Marika lisää.

Monta ohjenuoraa

Tärkeimpänä työtä ohjaavana asiana Marika ja Taija pitävät luonnollisesti lainsäädäntöä, joka ohjaa elintarviketeollisuutta, ja ohjeiden mukaan toimimista.

”Kaikkia sääntöjä on noudatettava ja hygieniasäännöt ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voimme taata kuluttajalle turvallisen ja laadukkaan tuotteen. Pesemme esimerkiksi käsiä usein ja aina tuotantosaliin mennessä”, Marika kertoo.

Pakkaussalissa ja tuotannossa on käytössä omavalvontaraportit, joista näkee mitä materiaaleja, hilloja ja päivämääriä on pakattu. Kaikki tulee kirjata ylös, sillä tarvittaessa maito tulee olla jäljitettävissä aina takaisin tilalle asti. Lisäksi pidetään huolta purkkien saumojen tiiviydestä.

”Koneiden pesuissa seuraamme virtauksia, joista tiedämme pesujen sujuneen asianmukaisesti. Lisäksi koneenhoitajat ottavat ATP-näytteitä koneista, joilla tarkistamme pintapuhtauden”, Taija tarkentaa.

”Huolehdimme myös jätteiden lajittelusta. Tuotannossa muun muassa energia-, pahvi-, muovi- ja sekajäte lajitellaan omiin lokeroihinsa. Lisäksi pyrimme minimoimaan tuotevaihdoista syntyvän hukan”, naiset luettelevat.

Pakkaussalissa oma makuaisti ja silmä toimivat testaavina aisteina. Mikäli linjalla havaitaan ongelmia, suljetaan se korjauksen ajaksi.

Marika ja Taija ovat ylpeitä ammatistaan. Syytä onkin, sillä vastaavathan he yhdessä muiden tuotannossa työskentelevien kanssa siitä, että purkki sisältää pakkauksessa ilmoitettua tuotetta. Linjalla kaksi henkilöä tarkistaa aina lopputuloksen.

”Lapset huutavat aina kaupassa: ”Äiti onko tuo sinun tekemää maitoa!?” He tietävät tasan tarkkaan mikä maito tulee Sipoosta ja mikä Hämeenlinnasta ja millä koneella se on pakattu” Taija nauraa.