LEHMIEN HYVINVOINTI

Eläinten hyvinvointi on meille vastuullisena elintarvikkeiden tuottajana tärkeä asia, ja kannustamme maidontuottajiamme heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. Tämä on perustehtävämme, koska ilman vastuullista toimintaa emme saa tuottaa maitoa. Kaikkien lypsylehmien vähimmäisolosuhteet, käsittely, lääkintä ja hoito määritellään lisäksi laissa, jota valvotaan viranomaistaholta.

Maidontuottajiemme uudet navetat ovat pääsääntöisesti pihattoja. Toki parsinavettoja löytyy vielä nykyään, mutta se ei tarkoita että lehmillä on huono olla parressa, kunhan ne parret ovat tarpeeksi isoja ja lehmillä on tarpeeksi kuivaa ja puhdasta. Nykyään on yleistynyt myös lehmien talvijaloittelu, jota voidaan tehdä yhtä hyvin parsi- kuin pihattonavetoistakin.

Suuri osa maidontuottajista on sitoutunut hyvinvointitukeen säädöksineen, ja näin ollen lehmien olosuhteet on pidettävä lakitasoa paremmalla tolalla. Valtaosa suomalaisista maidontuottajista ovat vastuuntuntoisia ammattilaisia, jota ymmärtävät, että eläinten hyvinvointi kuvastuu maidon määrässä ja laadussa; toisin sanoen, hyvinvoiva nauta myös tuottaa omistajalleen paremmin. Lisäksi erittäin monelle karjanomistajalle lehmät ja elämä niiden ympärillä on myös rakas harrastus ammatin ja elannon lisäksi. Tähän ryhmään maidontuottajia kuuluu yhtälailla parsi- ja pihattonavetassa maitoa tuottavia tiloja.

Jokaiseen ammattikuntaan, niin maataloudessa, kuin muuallakin mahtuu valitettavia pokkeuksia, jotka eivät kykene toimimaan lakien puitteissa. Tämän vuoksi maassamme on valvontatoimia sekä laadun ja tuotannon seurantaa. Myös meijerit valvovat aktiivisesti tuotannon olosuhteita, eli mikäli meijeri havaitsee tiloilla oireita ongelmista, tai saa tietoonsa tiloilla tapahtuvista laiminlyönneistä (esimerkiksi eläinsuojelurikkomuksista), on meijeri velvollinen ilmoittamaan niistä eteenpäin sekä tarvittaessa keskeyttämään maidonhaun tilalta.