Eettiset toiminta­periaatteemme

Pyrimme luomaan työpaikan, joka heijastaa yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta. Moniarvoisuus ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme. Olemme yrityksenä poliittisesti sitoutumaton.

Olemme Arlalla sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme kestävästi ja vastuullisesti. Pyrimme luomaan työpaikan, joka heijastaa yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta. Yrityksemme on poliittisesti sitoutumaton. Kunnioitamme ja tuemme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat mielipiteen- ja sananvapaus, oikeus yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan, syrjinnän kielto sekä oikeus sosiaaliturvaan.

Arvojamme ovat: 

  • Odotamme, että kaikki työntekijät kohtelevat toisiaan avoimesti ja kunnioittavasti.
  • Työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen, ikään, vammaan tai siviilisäätyyn.
  • Varmistamme aktiivisen toiminnan avulla tasavertaiset mahdollisuudet hakijoille ja työntekijöille kaikissa rekrytoinnin ja työsuhteen vaiheissa.
  • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Tutustu tarkemmin eettisiin toimintaohjeisiimme