Välitämme ihmisistä Hyvinvoivat ihmiset

Välitämme ihmisistä

Me Arlalla arvostamme suhteitamme ihmisiin, organisaatioihin ja yhteisöihin. Olemme sitoutuneet molemminpuoliseen kunnioitukseen ja ymmärrykseen ja pyrimme aina työskentelemään kohti perustavoitteitamme: kunnioitamme ihmisoikeuksia, monimuotoisuutta ja osallistavuutta kaikessa toiminnassamme sekä ylläpidämme korkeita terveys- ja turvallisuusstandardeja.

Teot, joilla pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista

Ihmisoikeudet
Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia, edistämään syrjimättömyyttä ja varmistamaan tasavertaiset mahdollisuudet. Näemme monimuotoisuuden voimavarana ja työyhteisöä vahvistavana tekijänä. Arlalaisia on globaalisti 20 000 ja Suomessa 400. Arvoketjumme kautta vaikutuksemme ihmisiin ulottuvat lisäksi huomattavasti tätä laajemmalle.

Terveys ja turvallisuus
Terveys ja turvallisuus

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. Haluamme varmistaa, että heillä kaikilla on turvallinen työympäristö, jossa työskennellään sitoutuneesti ja voidaan hyvin ja josta saavutaan joka päivä terveenä kotiin. Olemme mukana kansallisessa Nolla tapaturmaa -verkostossa, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen verkoston kesken.

Työmme hyvinvoinnin edistämiseksi tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Työmme hyvinvoinnin edistämiseksi tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita