ELVI-merkki kertoo hyvinvoivista lehmistä

ELVI – eläinten hyvinvointia

Lehmien hyvinvointi on suomalaisille tärkeä asia, samoin kuin meille ja tuottajillemme. Useista tuotteistamme löytyy kesästä 2023 alkaen uusi pirteän pinkki ELVI-merkki, joka kertoo riippumattomasti varmennetusta eläinten hyvinvoinnista.

Mikä ELVI-merkki?

ELVI on Suomen ensimmäinen elinkeinosta riippumattoman tahon hallinnoima eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä. ELVI-merkki pakkauksessa kertoo, että tuote ja tila täyttävät eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, joiden toteutumista seurataan vuosittaisilla auditoinneilla.

Mistä Arlan tuotteista löydät ELVI-merkin?

ELVI-merkki on käytössä Arlan luomumaidoissa, luomukuohukermassa, muutamissa juustoissa sekä litran maidoissa, joissa on Arlan Vapaat ja laiduntavat lehmät -merkki. Ruokapalveluasiakkaillemme toimitamme ELVI-merkittyä luomumaitoa myös kymmenen litran pakkauksessa.

ELVI-merkin kriteerit

ELVI-merkin kriteerit koostuvat vahvan tieteellisen pohjan omaavan eläinten hyvinvointiprotokollan WelfareQualityn, eläinten terveydenhuoltojärjestelmien kuten Nasevan ja ELVI-merkin omista vaatimuksista. Kriteereissä arvioidaan paitsi lehmän elinympäristöä, ruokintaa ja terveyttä, myös eläimen käyttäytymistä ja olemusta – toisin sanoen miten elinympäristö vaikuttaa lehmään. Kriteereistä voit lukea lisää ELVI-merkin sivuilta.

Miten ELVI-maitotila eroaa muista?

Kaikilla Arlalle maitoa tuottavilla tiloilla noudatetaan lainsäädännön ja Arla Suomi -yhteistyöryhmän Laatuohjelman vaatimuksia. Suurelle osalle maitotiloistamme on myönnetty myös Laatukyltti, joka kertoo siitä, että tila täyttää erityisen korkeat laatukriteerit. Ollakseen ELVI-maitotila, tilan on lisäksi oltava saavuttanut WelfareQuality-auditoinnin neliportaisen arviointijärjestelmän ylin erinomainen tai toiseksi ylin edistyt taso sekä sitouduttava ELVI-merkin lisävaatimuksia koskevaan tarkastuskäyntiin.