Yhden tilan luomumaito

Usein kysyttyä

Yhden Tilan luomumaito, eläinten hyvinvointi ja Arla Iris -sovellus – vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Yhden Tilan luomumaito tulee Tikan luomutilalta Kurikasta. Kuluttajilla on mahdollisuus nähdä ensimmäistä kertaa maailmassa monipuolista ja ajantasaista tietoa lehmien hyvinvoinnista, ja osa tiedosta kerätään tekoälyteknologiaa hyödyntävän Arla Iris -sovelluksen avulla. Keräsimme tälle sivulle vastauksia yleisimpiin Yhden Tilan luomumaitoa ja hyvinvointitiedon pilottihanketta koskeviin kysymyksiin.

1. Yleistä

1.1. Mitä vastuullinen maidontuotanto merkitsee Arlalle?

Vastuullinen maidontuotanto on meille tärkeä asia, sillä haluamme tarjota kuluttajille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia hyvinvointia edistäviin kestäviin valintoihin. Se tarkoittaa, että innovoimme maidon luonnollisia ravintoaineita sisältäviä uudenlaisia tuotteita ja teemme jatkuvasti ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Pääraaka-aineemme on korkealuokkainen maito, ja siksi meille on tärkeää, että myös maitotiloilla niin eläimet kuin maidontuottajat voivat hyvin.

2. Eläinten hyvinvoinnin mittaaminen ja Arlan laatuohjelma

2.1. Miksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin varmistaminen on Arla Suomelle tärkeää?

Puhdas korkealuokkainen maito on Arlan tuotteiden pääraaka-aine. Kun lehmä on terve ja voi hyvin, se myös tuottaa laadukasta maitoa, josta valmistamme monenlaisia maitotuotteita. Huolehtimalla lehmien terveydestä ja hyvinvoinnista ennakoivasti myös maidontuottaja saa omalle työlleen parhaan tuloksen.

2.2. Mikä on Arlan Laatuohjelma, ja mitä kaikkea se pitää sisällään?

Arla Suomi -yhteistyöryhmän linjaama Laatuohjelma sisältää maidon koostumukseen, elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja vaatimuksia. Kaikki maidontuottajamme ovat sitoutuneet Laatuohjelmaan. Lisäksi valtaosa tiloista on saanut Laatukyltin, joka kertoo että tilalla noudatetaan erityisiä maidon laatua sekä eläinten ja tuottajien hyvinvointia koskevia lisävaatimuksia. Laatutyöhön osallistuu Arlalla koko tuotantoketju maidontuottajista maidon keräilyyn ja jalostukseen. Voit lukea lisää Laatuohjelmasta täältä ja Laatukyltistä täältä.

2.3. Miten eläinten hyvinvointia seurataan Tikan tilalla?

Tikan tilalla eläimiä ja niiden hyvinvointia seurataan jatkuvasti. Päivän aikana eläinten seassa kuljetaan usein. Myös lypsyrobotti, jonka luokse lehmät itse hakeutuvat tuntiessaan tarvetta lypsämiseen, antaa runsaasti tietoa tilan lehmien hyvinvoinnista. Kun yhdistetään ihmisen havainnointi ja tietokoneelta saatava tieto, moniin asioihin päästään puuttumaan nopeasti ja isommilta ongelmilta vältytään.

 

Tietoa eläinten hyvinvoinnista kerätään myös monesta eri lähteestä Arla Suomen omaan, lohkoketjuteknologiaa hyödyntävään tietokantaan, Arla Maitoketjuun. Tietoa kertyy mm. Tikan tilan henkilöstön päivittäisen seurannan, sekä eläinten hyvinvointia seuraavan Arla Iris tekoälysovelluksen avulla.

2.4. Millaista hyvinvointitietoa Tikan tilalta kerätään ja tallennetaan Arla Maitoketjuun?

Tikan luomutilalta kerätään päivittäin monipuolista hyvinvointitietoa, jonka avulla eläinten hyvinvoinnista voidaan saada tavallista kokonaisvaltaisempi kuva. Tikan tilalla seurataan seuraavanlaisia hyvinvoinnin osa-alueita:

 

Arjen sujuvuus

Yksi olennaisimpia eläinten hyvinvointiin vaikuttavia asioita, on maitotilan arjen sujuvuus. Kun tilat on mitoitettu oikein, laitteisto toimii, eivätkä ruuhkat seisota eläimiä navetan sisällä, eläimillä on hyvä olla, ja työntekijöiden on helppo keskittyä pitämään niistä mahdollisimman hyvää huolta. Arjen sujuvuutta mitataan mm. navetan ruuhkautumista seuraamalla.

 

Elintila

Vaikka Tikan tilan lehmillä on aina vapaa pääsy ulkoilemaan, ne viihtyvät suuren osan päivästä makuuparressa lepäämässä. Kun lehmä pääsee aina halutessaan mahdollisimman helposti makuuparrelle, se voi paremmin. Kun navetassa on parsia hieman enemmän kuin lehmiä, on kaikilla mahdollisuus löytää makuupaikka helposti. Seuraamme parsien ja lehmien suhdelukua.

 

Makuuparren mukavuus

Mukava makuuparsi helpottaa lehmien makuulle pääsyä ja parantaa hyvinvointia. Tikan tilalla huomioidaan lisäksi ympäristönäkökulmat, ja makuuparren pehmikkeenä hyödynnetään lehmän lannasta separoimalla käsiteltyä pehmikemateriaalia, joka on erittäin mukava, kestävä ja vähän pölyävä pehmikemateriaali. Seuraamme viikkotasolla, että pehmikettä lisätään riittävän usein, ja että parret siivotaan joka päivä.

 

Ulkoilu ja laiduntaminen

Tikan tilan luomulehmillä on aina vapaa pääsy ulkoilemaan. Keväästä syksyyn lehmät laiduntavat  viereisellä laitumella. Silloin lehmät liikkuvat, ulkoilevat ja syövät luonnonmukaisesti kasvanutta nurmea. Talvella ulkoilu tapahtuu navetan vieressä olevilla ulkoilupihoilla. Seuraamme eläinten ulkoilumäärissä tapahtuvia muutoksia. Mikäli ulkoilumäärät laskevat merkittävästi, on hyvä tutkia mahdollisia syitä tähän.

 

Lypsyllä käynti

Päivittäinen, omaehtoinen lypsylläkäynti on erittäin tärkeä osa lypsävän lehmän hyvinvointia. Seuraamme päivittäin, että lypsymäärissä ei tapahdu merkittävää vähenemistä, jotta mahdolliset pienetkin ongelmatilanteet voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

 

Ravinto

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että lehmät pääsevät ruokailemaan aina halutessaan, ja että lehmien appeen koostumus on oikeanlainen. Tikan tilalla ruokakaukalot on sijoitettu esteettömästi, ja lehmien ape valmistetaan lähiympäristön luomupeltojen heinästä. Appeen on hyvä sisältää riittävä määrä korsirehua. Seuraamme päivittäin, että appeen koostumus on sopivanlainen.

 

Terveydenhoito

Hyvin järjestetty terveydenhoito on erittäin tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. On hyvä lähtökohta, että tila kuuluu Nasevaan (Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä) ja että tilalla on aina voimassa oleva terveyssuunnitelma. Sen lisäksi seuraamme mm. että eläinlääkäreiden tarkastuskäyntejä ja sorkkahoitajan hoitokäyntejä on riittävän usein.

 

Vasikoiden hoito

Tikan tilalla vasikoita syntyy lähes päivittäin, ja niiden hyvinvoinnista huolehditaan systemaattisesti. Seuraamme, että ensimmäisen ternimaitoannoksen antaminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti vasikan syntymän jälkeen, ja että nuorille vasikoille annetaan riittävä määrä täysmaitoa.

2.5. Miten hyvinvoinnin mittarit ovat syntyneet, ja miten niitä arvioidaan?

Tikan tilan eläinten hyvinvointia seuraavat mittarit on luotu yhteistyössä suomalaisten kuluttajien, eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoiden (mm. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus), suomalaisten kuluttajien ja Arla Suomen kanssa. Meille on tärkeää, että mittarit on luotu yhdessä, ja niiden välittämä tieto on läpinäkyvää. Siksi tarjoamme tiedon kaikkien nähtäväksi.

2.6. Miksi arvosanat vaihtelevat? Mikä on hyvä tulos?

Maitotilan arki on tapahtumarikasta, ja on luonnollista, että erilaiset tilan tapahtumat näkyvät myös tilalta kerättävässä datassa lyhytaikaisina muutoksina. Jopa hyvään arvosanaan (n. 60 - 80 % maksimipistemäärästä) pääsy päivästä toiseen vaatii, että eläinten hyvinvointia hoidetaan  suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisen laadukkaasti.

3. Tekninen toteutus ja tekoäly

3.1. Miten tietoa kerätään?

Yhden tilan maidon tuotantotietoja kerätään sekä Tikan tilalta, että Hämeenlinnan osuusmeijeristä. Osa tiedoista kerätään automatisoidusti erilaisista järjestelmistä (esim. Arla Iris tekoälysovelluksesta), osa syötetään käsin.

3.2. Mitä on tekoäly?

Lue lisää Wikipediasta

3.3. Mikä on Arla Iris?

Arla Iris on Arla Suomen kehittämä eläinten hyvinvointitietoa keräävä tekoälysovellus. Sovellus toimii Tikan tilalle asennettujen älykkäiden kameroiden sisällä, ja se analysoi jatkuvasti kameroiden keräämää kuvamateriaalia. Sovellus on opetettu tunnistamaan kuvista monenlaisia hyvinvointiin vaikuttavia asioita, ja sovellus lähettää niistä tiedon eteenpäin tallennettavaksi Arla Maitoketjuun.

3.4. Miksi käytätte tekoälyä?

Eläinten hyvinvointia seurataan päivittäin tikan tilan henkilöstön toimesta, ja tilalla vierailee ajoittain myös ulkopuolisia hyvinvoinnin arviointityötä tekeviä asiantuntijoita. Arla Iris -tekoälysovellus on kätevä työkalu, joka mahdollistaa joidenkin hyvinvoinnin osa-alueiden jatkuvan seurannan, mikä auttaa ihmisten tekemää arviointityötä, sekä tuottaa dataa, jota seuraamalla ja analysoimalla voidaan myös kehittää eläinten hyvinvointia entistä paremmaksi tulevaisuudessa.

 

Kun hyvinvointidataa kerätään monipuolisesti kaikkien nähtäville, uskomme että myös kuluttajat saavat mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten maidontuotanto Tikan tilalla toimii, ja miten eläimistä pidetään huolta.

3.5. Tallentavatko Arla Iris -kamerat valo- tai videokuvaa?

Arla Iris tekoälykamerat kuvaavat valokuvia tietyin väliajoin Tikan maitotilalta, ja analysoivat niiden sisältöä. Mitään kuvamateriaalia ei kuitenkaan tallenneta, vaan pelkästään kameran keräämä hyvinvointitieto siirtyy tallennettavaksi Arla Maitoketjuun.

4. Yhden tilan luomumaito

4.1. Mitä tarkoittaa Yhden Tilan maito?

Kaikki tässä pakkauksessa myytävä maito on tullut vain yhdeltä tilalta ja se on pidetty erillään muusta luomumaidosta keräilyn, kuljetuksen ja pakkaamisen ajan. Sen vuoksi voimme taata tuotteen alkuperän.

4.2. Mitä tarkoittaa ”lähipeltojen antimilla ruokittu”?

Luomulehmien ruoasta suurin osa kasvatetaan tilla tai lähellä tilaa, jolloin rehun kuljetusmatkat lyhenevät. Luomulehmät myös laiduntavat mahdollisimman paljon, jolloin rehu on sananmukaisesta omalta pihalta.

4.3. Mitä tarkoittaa ”käyvät lypsyllä kun siltä tuntuu”?

Tällä tilalla lehmät liikkuvat vapaasti sekä sisällä että ulkona ja käyvät lypsyllä lypsyrobotilla silloin kun ne itse haluavat. Robotti tunnistaa jokaisen lehmän korvamerkistä ja näin ollen tiedetään tarkalleen milloin lehmä on viimeksi ollut lypsyllä.

4.4. Mitä tarkoittaa ”luonnollinen rasvakoostumus” 3,8 – 4,4 g/100g?

Yhden Tilan luomu täysmaidon rasvapitoisuutta ei vakioida vaan se vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Rasvapitoisuus on korkeimmillaan talvella ja matalimmillaan kesän aikan. Meillä lehmä siis päättää rasvan määrän.

4.5. Mitä tarkoittaa homogenoimaton?

Täysmaidon rasvaa ei pilkota, joten se nousee luonnostaan maidon pintaan. Ravista tölkkiä ennen käyttöä niin rasva sekoittuu maitoon.

4.6. Missä Yhden tilan luomumaito tuotetaan?

Yhden tilan luomumaito tulee Tikan tilan luomutilalta, Kurikasta. Maidon pakkaa Hämeenlinnan Osuusmeijeri.

5. Yhden tilan maidon pakkaus

5.1. Miksi maitopakkaus on ruskea?

Maitopakkausten ruskea väri johtuu siitä, että kartongin valmistusprosessissa kuituja ei ole valkaistu vaan luonnollinen ruskea väri on jätetty kartonkikuituihin. Väriä ei ole toteutettu painoväreillä kuten monissa muissa ruskeissa pakkauksissa.

5.2. Onko ruskea pakkaus ekologisempi ja jos kyllä niin millä tavalla?

Ruskea pakkaus merkittävästi ekologisempi valinta. Kaikki pakkauksen raaka-aineet tulevat läheltä pohjoismaisista metsistä. Pakkaus on siis 100% puupohjainen.

 

1) Pakkauksen hiilijalanjälki on 33% alhaisempi

2) Pakkauksen muovikerrokset on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta

3) Kartongin valmistuksessa ei ole käytetty valkaisua

4) Kartongin valmistuksessa on vähennetty energiankäyttöä

5) Kartongin valmistuksessa on vähennetty kemikaalien käyttöä

6) Kartonki on 4,8% kevyempää, joten siihen on käytetty kokonaisuudessaan vähemmän raaka-aineita säilyttäen samat tuoteominaisuudet.

 

Uusi pakkausmateriaali vastaa eettisten, ekologisten ja luomutuotteiden nouseviin trendeihin, ja tuloksena on luonnollisesti erottuva, vastuullinen ja aito pakkaus.

6. Arla Maitoketju ja lohkoketju

6.1. Mikä on lohkoketju (blockchain)?

Lohkoketju on käytännössä tietokanta tai kirjanpito johon tietoa tallennetaan ”blokkeina”. Uusi data varmennetaan ja tallennetaan vanhan perään uutena datablokkina. Vanhaa dataa ei koskaan muuteta. Lohkoketju voi olla julkinen tai yksityinen. Ominaisuuksiensa vuoksi lohkoketju on läpinäkyvä ja turvallinen – vanhoja tietoja ei voi väärentää jälkikäteen ja kaikki tapahtumat voidaan jälkikäteen varmentaa ketjusta.

 

Lohkoketjuihin voi liittyä myös ”Smart Contractit” eli älykkäät sopimukset, joissa kooditasolla transaktioiden eli tapahtumien osapuolet sidotaan tiettyyn sopimukseen. Esimerkiksi jokin rahassa mitattava omaisuuserä voidaan siirtää taholta toiselle suoraan lohkoketjussa määritellyn älykkään sopimuksen perusteella jolloin ei tarvita kolmatta osapuolta vahvistamaan transaktion oikeellisuutta.

 

Vahva tietoturva, auditointien mahdollisuus ja arvon/aitouden/omistajuuden varma tallennus on siis lohkoketjuissa sisäänrakennettuna ominaisuutena.

6.2. Pitääkö käyttäjän tietää tai osata jotain erityistä käyttäessään lohkoketjuun perustuvaa sovellusta?

Pääsääntöisesti ei. Itse sovellukset ovat samanlaisia kuin mitkä tahansa muutkin tietokoneella tai älypuhelimella käytettävät sovellukset eikä käyttäjä välttämättä edes huomaa että taustalla on käytetty lohkoketjutekniikkaa.

6.3. Onko lohkoketjun käyttäminen turvallista?

On, jopa turvallisempaa kuin perinteisten ratkaisujen käyttö.

6.4. Onko lohkoketju sama kuin Bitcoin?

Ei. Bitcoin oli yksi varhainen sovellus lohkoketjuista, mutta lohkoketjujen käyttö ja hyödyntäminen on paljon laajempaa kuin Bitcoin tai muut kryptovaluutat.

6.5. Missä lohkoketjua käytetään?

Kolme pääasiallista käyttöaluetta ovat a) Enterprise blockchain (kuten esimerkiksi Arlan Maitoketju), b) kryptovaluutat (kuten Bitcoin), c) uudet sovellukset ja liiketoiminta, joissa luodaan kokonaan uutta liiketoimintaa yhteisöihin perustuvalla toimintamallilla. Tyypillisesti lohkoketjuja käytetään finanssialan sovelluksissa, IoT (Internet of Things) sovelluksissa, toimitusketjuissa joissa halutaan varmentaa tuotteen alkuperä ja matka alusta loppuun sekä automatisoida prosesseja, logistiikassa, startuppien tai vakiintuneiden yritysten uusien tuotteiden rahoituksen hankinnassa.

6.6. Onko lohkoketjujen käyttö yleistä?

Se alkaa olla jo varsin yleistä ja käyttö kasvaa kovaa vauhtia. Usein kuulee, että internetin jälkeen suurimmat innovaatiot ovat lohkoketju ja keinoäly.

6.7. Onko lohkoketju paras ratkaisu kaikkiin teknisiin järjestelmiin?

Ei. Useassa tapauksessa esim. perinteiset tietokannat ovat paras ratkaisu, mutta on useita käyttötapauksia joissa lohkoketju on oikeasti paras ratkaisu.