Luonnon suojeleminen Hyvinvoiva planeetta

Luonnon suojeleminen

Me Arlalla uskomme, että symbioottinen suhde luontoon on välttämätön kestävän maatalouden harjoittamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on uhka tulevaisuuden hyvinvoinnillemme. Monimuotoisuus on edellytys monille ekosysteemipalveluille, kuten elintarviketuotannolle, veden ja ravinteiden kierrolle sekä maaperän muodostukselle.

Maitotiloilla maata käytetään laiduntamiseen ja rehun kasvattamiseen. Näin maidontuottajat vaikuttavat ympäristöihin, joita tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Tavoitteenamme on jättää maatilamme entistä paremmin voivina seuraavalle sukupolvelle.  

Teot, joilla suojelemme luontoa

Vihreämpää ruohoa
Vihreämpää ruohoa

Kaikki alkaa peruselementeistä: puhtaasta ilmasta ja vedestä. Arlalle maitoa tuottavat tilat pyrkivät pitämään typen ja fosforin syklit tasapainossa huolellisella maatilanhoidolla sekä lisäämällä nurmentuotantoa ja laiduntamista. 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Haluamme löytää uusia tapoja tukea luonnollisia ekosysteemejä. Toteutimme kolmellakymmenellä suomalaisella maitotilalla laajat biodiversiteettiselvitykset, joiden mukaan maitotila laiduntavine lehmineen ja vapaasti kukkivine pientareineen lisää lähiympäristönsä luonnon monimuotoisuutta. Tulokset auttavat kaikkia tiloja toimimaan monimuotoisuuden hyväksi.

Lähellä ja kaukana
Lähellä ja kaukana

Arlalle maitoa tuottavien maatilojen luonnonympäristöjen suojelemisen lisäksi pyrimme vaalimaan ympäristöä aina, kun hankimme ainesosia kaukaa.  

Työmme luonnon suojelemiseksi tukee näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Työmme luonnon suojelemiseksi tukee näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita