Lehdistötiedote

Yhä useampi Arlan maitotila haluaa mitata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Yli puolet Arla Suomi -yhteistyöryhmän maidontuottajista on toteuttanut tilallaan biodiversiteettitarkastelun. Tiloista 75 prosenttia on saanut tarkastelussa korkeat pisteet, mikä kertoo tilojen toiminnan myönteisistä vaikutuksista biodiversiteettiin. Arla palkitsee maitotiloja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta.

Biodiversiteettitarkasteluja pilotoitiin kolmellakymmenellä Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvalla maitotilalla vuosien 2020 ja 2021 aikana. Nyt tarkastelun tehneiden tilojen määrä on kohonnut jo 213:een, ja lisää tarkasteluja tehdään jatkuvasti.

– Maidontuottajat ovat selvästikin hyvin innostuneita luonnon monimuotoisuuden mittaamisesta ja vahvistamisesta. Tilojen tulokset ovat olleet huikean hyviä. Yhdessä tilojen kanssa voimme osaltamme ehkäistä luontokatoa ja vaalia biodiversiteettiä, joka on maapallon elintarviketuotannon jatkuvuuden edellytys, Arla Oy:n vastuullisuusjohtaja Saara Azbel toteaa.

Biodiversiteettitarkastelu avaa maidontuottajalle, mitkä tilan toiminta- ja tuotantotavat tukevat kasvi- ja eläinlajien ja niiden perimän kirjoa ja mitkä puolestaan heikentävät sitä. Tarkastelut Arlan tiloille tekee Envitecpolis Oy, joka hyödyntää tieteeseen perustuvaa yksityiskohtaisesti luonnon monimuotoisuutta tarkastelevaa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua.

Maitotilan eläimet ja kasvit rikastavat luonnon kirjoa

Maitotila laiduntavine lehmineen ja muine eläimineen on otollinen ympäristö monimuotoiselle luonnolle. Viljelykasveja monipuolistamalla esimerkiksi apilaa nurmeen lisäämällä parannetaan lehmien ruokinnan ohella maan ominaisuuksia ja eliöstön kasvuympäristöä.

Myös tilan pensaat, puut ja puutarha, mehiläis- ja maisemapellot sekä kunnossa pidetyt vesialueet ja lintujen pesinnän tukeminen monipuolistavat luonnon kirjoa. Kun lisäksi peltojen pientareet niitetään siten, että kasvit ehtivät kukkia, monilla eri lajeilla on jatkuva elinympäristö.

Isokyröläisten Antti ja Hanna Lintalan tilalla on tehty useita toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Lintaloiden lehmien laitumille on jätetty puustoa. Pelloille on jätetty metsäsaarekkeita ja peltojen reunoille monimuotoisuuskaistoja. Tilalla on myös kosteikkoja.

– Meillä on viljoissa ja heinissä perusviljelyssä useita lajikkeita. On sitten kuiva tai märkä kesä, aina jokin pellolla kasvaa. Olemme huomioineet myös sen, että joukossa on kukkivia ja typpeä sitovia kasveja, Antti Lintala kertoo.

Viljelijäpariskunnan mukaan luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa vastuullisuutta mutta myös taloudellisesti järkevää.

Arlan kannustaa maitotiloja kestävään kehitykseen

Arla uudisti maidonhinnoittelun Suomessa huhtikuussa ottamalla käyttöön Kestävän kehityksen kannustimen. Se palkitsee tiloja päästöjen alentamisesta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

– Kaikille biodiversiteettitarkastelun tehneille ja korkeaan tulokseen yltäneille eli tarkastelussa vähintään puolet pisteistä saaneille tiloille maksetaan maidosta lisähintaa. Maidontuottajan toimenpiteillä on siten selkeä yhteys tilan taloudelliseen menestykseen, Arla Oy:n hankintajohtaja Sami Kilpeläinen vahvistaa.

Arla Foods ottaa Kestävän kehityksen kannustimen käyttöön kesän aikana kaikissa maissa, joissa sillä on maidontuotantoa. Kannustin kattaa yhteensä noin 10 000 maitotilaa eri maissa, joten sillä tulee olemaan suuri vaikutus päästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen maitotiloilla.

Lisätiedot

Saara Azbel, vastuullisuusjohtaja, Arla Oy
Puh. 040 533 5119
saara.azbel@arlafoods.com

Sami Kilpeläinen, hankintajohtaja, Arla Oy
Puh. 050 383 1755
sami.kilpelainen@arlafoods.com

Arla Oy on paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin maidontuottajille kuin asiakkaille. Kuluttajille tarjoamme luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Yrityksessämme työskentelee 390 henkeä. Liikevaihtomme oli 316 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arla Suomi -yhteistyöryhmä kattaa yhdeksän meijeriä ja 390 suomalaista maitotilaa. Arla Oy kuuluu kansainväliseen Arla Foods -konserniin. Yhdessä luomme kestävää tulevaisuutta, jossa planeettamme ja ihmiset voivat hyvin. www.arla.fi

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja

Lataa Images & Videos