Lehdistötiedote

Kotimainen ruoantuotanto turvattava – Arla maksaa maidontuottajille jo 40 prosenttia viime vuotta enemmän

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Kotimaisella ruoantuotannolla ja Arlan sadoilla suomalaisilla maitotiloilla on merkittävä rooli maamme huoltovarmuudelle. Nyt kannattavuuden ja jaksamisen heikentyminen sekä kokemus tuottajan työn arvostuksen puutteesta uhkaavat kotimaista maidontuotantoa. Siitä huolimatta maitotilallisten motivaatio on korkealla.

Ennennäkemättömän voimakkaiden energia-, polttoaine- ja rehukustannusten nousun vuoksi maidontuottajat kohtaavat mittavia taloudellisia paineita. Maitotilojen kannattavuus on Arlan teettämän kyselyn mukaan heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi 82 prosentilla vastaajista.

– Arla tekee osansa Suomen huoltovarmuuden eteen. Siitä huolimatta, että inflaatio kurittaa myös Arlan taloutta, olemme nostaneet tuottajille maksamaamme maidonhintaa tänä vuonna jo seitsemän kertaa, yhteensä 40 prosenttia. Tämä on ollut välttämätöntä, jotta maidontuottajat kykenevät jatkamaan toimintaansa mittavien kustannusnousujen puristuksessa, sanoo Arla Suomen toimitusjohtaja Pia Jormanainen.

Jaksaminen heikentynyt reilusti – motivaatio silti korkealla

Arlan kyselyn mukaan tuottajista yli kolmannes on sitä mieltä, että voimavarat ovat vähissä ja tilan hoitaminen on vaikeaa. Syitä ovat muun muassa kulujen raju kasvu, tilan kannattavuuden heikkeneminen ja suuri työmäärä. Muutos on ollut nopea: vuoden sisällä maidontuottajien jaksaminen on heikentynyt 64 prosentilla.

Lisäksi tuottajat kokevat, ettei heidän työtään arvosteta. Tuottajien mielestä ihmiset arvostavat puhdasta suomalaista ruokaa, mutta ruoan hinta ei saisi kuitenkaan nousta. He toivovat Arlalta toimenpiteitä arvostuksen nostamiseksi.

– Hyvinvoiva maidontuottaja on edellytys laadukkaille kotimaisille maitotuotteille. Olen erittäin ylpeä Arlan maitotilallisista, joille kuuluu kaikki kunnia ja kiitokset heidän hyvästä työstään.

– Jotta maidontuotanto kotimaassa olisi jatkossakin mahdollista, näemme, että niin Arlan kuin muiden alan toimintaan vaikuttavien on osaltaan ratkaisuillaan varmistettava, että kotimainen maidontuotantoketju pysyy elinvoimaisena ja kehittyvänä, Jormanainen toteaa.

Ongelmista huolimatta tuottajat ovat erittäin motivoituneita. Kyselyn vastaajista jopa 82 % piti omaa työtään merkityksellisenä tai erittäin merkityksellisenä.

Ruoanturvaajat-kampanja tutustuttaa maitotilallisten työhön

Arla haluaa Ruoanturvaajat-kampanjallaan nostaa maidontuottajien arvostusta ja kertoa heidän työstään. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, kuinka suuri rooli Arlalla ja sen yli 400 maidontuottajalla on Suomen huoltovarmuudelle. Maitotilalliset varmistavat, että Suomessa on jatkossakin saatavilla laadukasta, puhdasta kotimaista maitoa, joka on tuotettu vastuullisesti eläinten hyvinvointi varmistaen.

Maitotiloilla tehdään monenlaista työtä ympäri vuoden joka päivä. Tilanhoito vaatii monipuolista osaamista: maidon lypsämisen lisäksi tiloilla muun muassa hoidetaan eläimiä ja niiden hyvinvointia, viljellään rehua, ylläpidetään koneita ja rakennuksia sekä johdetaan yritystä. Tämä kaikki tehdään huomioiden kestävyyteen liittyvät asiat mahdollisimman hyvin, oli sitten kyse maitotilan biodiversiteetin vaalimisesta tai työstä hiilijalanjäljen alentamiseksi.

– Maidontuottajat ovat moniosaajia ja todellisia ruoanturvaajia. Suuri kiitos heille kuuluu myös siitä, että he ovat tehneet kestävän kehityksen eteen valtavasti työtä. Kaikilla maitotiloillamme on laskettu hiilijalanjälki ja määritelty toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tilojen välitavoitteena on alentaa hiilijalanjälkeä 30 % vuoteen 2025 mennessä, Jormanainen kertoo.

Taustaa

  • Maito on keskeinen, Suomessa tuotettava elintarvike. Lähes viidennes suomalaisten ruokavaliosta koostuu maitotuotteista, ja maito kuuluu lähes jokaisen suomalaisen ruokavalioon erilaisina maitotuotteina.
  • Arla myy Suomessa ainoastaan kotimaista maitoa, ja kaikesta Arlan Suomen-myynnistä 90 prosenttia on Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja tuotteita. Suomessa yli 400 maitotilaa tuottaa maitoa Arlalle.
  • Arla Foods -konsernin Science Based Targets (SBTi) -aloitteen hyväksymä tavoite on vähentää oman toiminnan scope 1 & 2 -päästöjä 63 % ja arvoketjun scope 3 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä.
  • Tiedotteessa viitataan Arlan kesällä toteuttamaan hyvinvointikyselyyn, joka lähetettiin Arla Suomi ‑yhteistyöryhmän maidontuottajille kesä-heinäkuussa 2022. Kyselyyn vastasi 143 maidontuottajaa eri puolilta Suomea. Vastausprosentti oli noin 35. Valtaosa (62 %) vastaajista oli 41–60-vuotiaita, ja suurimmalla osalla (83 %) heistä oli maataloudessa työskentelystä kokemusta vähintään 10 vuotta. Pääosaa tiloista (106 kpl) hoidetaan perheenjäsenten voimin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pia Jormanainen, Arla Oy

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Sirpa Rinteelle: sirpa.rinne@arlafoods.com tai 0400 685 975

Tutustu kolmeen maidontuottajaan Ruoanturvaajat-sivuilla.

Arla Oy on paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Meillä työskentelee 390 henkeä ja liikevaihtomme oli 323 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen Arla Foods -konserniin, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Me Suomessa aiomme saavuttaa tavoitteen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluu 9 yhteistyömeijeriä ja 440 maidontuottajaa eri puolilla Suomea. www.arla.fi

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja