Lehdistötiedote

Kotitalouksien kulutus vauhdittaa Arla Foodsin brändien kasvua pandemian aikana

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

COVID-19:n aiheuttamien maailmanlaajuisten häiriöiden vuonna Arla Foods -konserni muokkasi nopeasti liiketoimintaansa vastaamaan kotitalouksien kulutuspiikkiin ja maitotuotteiden korkeaan kysyntään. Samalla yhtiö kompensoi häiriöiden kielteisiä vaikutuksia muilla liiketoiminnan alueilla.

Vuonna 2020 Arla Foods kasvatti maailmanlaajuista brändiliikevaihtoa 7,7 prosentilla globaalin portfolion ja suosittujen brändien kuten Arlan® ja Lurpakin® vahvan markkina-aseman avulla. Foodservice-myynnin ja globaalin teollisuusmyynnin liikevaihdon menetyksistä huolimatta konsernin kokonaisliiketulot olivat 10,6 miljardia euroa (10,5 mrd. euroa vuonna 2019).

Kulutus kodeissa kasvatti kysyntää

Koska kuluttajat joutuivat jäämään kotiin suureksi osaksi vuotta, kotona syötyjen aterioiden määrä kasvoi merkittävästi ja monet kuluttajat harrastivat aiempaa enemmän ruoanlaittoa ja leipomista. Tämä kasvatti Arla Foodsin globaalien brändien myyntiä. Lurpak® kasvoi 14,6 prosenttia, Arla® 3,0 prosenttia ja Puck® 11,7 prosenttia.

"Tämä on epäilemättä haastavin kriisi, jonka aikana Arla Foods on koskaan toiminut. Pystyimme kuitenkin uudistamaan liiketoimintaamme ja ohjaamaan suuria maitomääriä lähes yhdessä yössä vastaamaan kotitalouksien kasvaneeseen maitotuotteiden kysyntään minimoiden samalla muiden markkinoiden, kuten foodservicen, negatiiviset vaikutukset. Olemme pystyneet tekemään oman osamme ruokahuollossa, ja olen erittäin ylpeä työntekijöillemme tarjoamistamme turvallisista työoloista, asiakkaillemme tuottamastamme palveluntasosta ja muista saavutuksistamme", sanoo Arla Foodsin konsernijohtaja Peder Tuborgh.

Vähittäiskaupan merkittävä kasvu tasoitti Arla Foodsin foodservice-myynnin ja globaalin teollisuusmyynnin yleistä laskua. Foodservice laski 45 prosenttia keväällä 2020 ja kiihtyi taas nopeasti kesällä kunnes heikkeni jälleen syksyllä COVID-19:n toisen ja kolmannen aallon vuoksi. Foodservicen brändimyynti Euroopassa jäi kaiken kaikkiaan 12 prosenttia miinukselle vuodesta 2019.

Kaupallisten segmenttien kasvu

Arla Foods keskittyy neljälle kaupalliselle sektorille. COVID-19:stä johtuvista globaaleista logistiikan ja toimitusketjun haasteista huolimatta sekä Arla Europe että Arla International vahvistivat markkina-asemiaan ja kasvattivat brändiliiketoimintaansa vähittäiskaupan kysynnän ja verkkokaupan myynnin ansiosta vuonna 2020.

Arla Europen osuus liiketoiminnasta on 60 prosenttia. Sen brändiliikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia, joka tuli pääasiassa Lurpakista®, Arlasta® ja Starbucksista®. Brändikasvu oli suurinta Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Alankomaissa. Koko Arla Europen liikevaihto kasvoi 6 413 miljoonaan euroon (6 353 milj. euroa vuonna 2019).

Arla International kattaa 19 prosenttia konsernin liiketoiminnasta. Sen brändiliikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia pääasiassa Lurpakin®, Puckin® ja Starbucksin® ansiosta. Kasvua tuli erityisesti Lähi-idästä, jossa kasvuvauhti oli 20,1 prosenttia. Kokonaisliikevaihto kasvoi 1 975 miljoonaan euroon (1 802 milj. euroa vuonna 2019).

Arlan kokonaan omistama tytäryhtiö Arla Foods Ingredients (AFI) kasvatti lastentautien ja lääketieteellisen ravitsemuksen sektorien kasvun vauhdittamaa lisäravinteiden liiketoimintaa. Elintarvikesektori ja lastenruokien valmistus tuottivat hieman alle vuoden 2019 tason COVID-19:n vaikutusten ja viivästysten vuoksi. Koko AFI:n liikevaihto kasvoi 716 miljoonaan euroon (710 milj. euroa vuonna 2019).

Vähittäiskaupan myynnin kasvun seurauksena globaali teollisuusmyynti, joka on yritysten välistä raaka-ainekauppaa, koki hintojen heikentymisen sekä myydyn maidon kokonaisosuuden pienentymisen 2,3 prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 verrattuna. Liikevaihto laski siis 1 541 miljoonaan euroon 1 662 miljoonasta eurosta.

Liiketoiminnan muutos kriisistä huolimatta

Arlan muutos- ja tehokkuusohjelma Calcium toi 130 miljoonan euron säästöt pääasiassa toimitusketjun tehostumisen ja optimoidun markkinoinnin seurauksena mutta myös pienentyneiden kulujen vuoksi, kun monet toimistotyöntekijät työskentelivät kotona. Vuonna 2018 aloitetusta Calcium-ohjelmasta on nyt kertynyt säästöä kaikkiaan 354 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on yli 400 miljoonan euron pysyvät säästöt vuoden 2021 loppuun mennessä.

"Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme muuttaneet tapaa, jolla työskentelemme, kulutamme ja investoimme eri puolilla Arlaa. Muutos joutui koetukselle COVID-19:n vuoksi, mutta tällä hetkellä on erittäin selvää, että yrityksemme Calciumissa tekemä työ auttoi meitä toimimaan onnistuneesti äkillisissä ja erittäin haastavissa häiriöissä kuten COVID-19. Muutoksesta on tullut luonnollinen osa DNA:tamme ja toimintatapojamme", sanoo konsernin talousjohtaja Torben Dahl Nyholm.

Arla jatkaa vastuullisuusmatkaa

Vuonna 2020 Arla ryhtyi kestävyyttä lisääviin toimiin koko arvoketjussaan, mukaan lukien pakkaukset, toimitusketjun siirtyminen fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin ja uusien teknologioiden pilotointi logistiikassa.

Merkittävin edistysaskel oli Climate Check -ilmastokartoitusten toteuttaminen Euroopan eri maissa. Tässä yhteydessä kerätty data luo yhden maailman suurimmista ulkoisesti todennetuista maidontuotantoa koskevista ilmastoaineistoista ja auttaa maitotiloja vähentämään päästöjä entisestään.

Odotukset vuodelle 2021

Vuoden 2021 odotetaan olevan jälleen haastava, koska COVID-19 vaikuttaa edelleen globaaliin meijeriteollisuuteen, maailmantalouteen ja ihmisten toimeentuloon ympäri maailmaa. Arla odottaa ydinbrändien jatkavan kasvua, mutta kasvu on hitaampaa kuin vuonna 2020.

Vuosi 2021 on myös ensimmäinen EU:n ja Ison-Britannian välisen uuden vapaakauppasopimuksen vuosi, mikä poistaa Arla Foodsin liiketoiminasta merkittävän riskin. Yrityksellä on useita suunnitelmia, ja se on hyvin valmistautunut käsittelemään uuden sopimuksen tuomia esteitä.

Arla Foods suunnittelee investoivansa 700 miljoonaa euroa vuonna 2021 panostaen erityisesti rakenteellisiin kohteisiin, Calcium-aloitteisiin ja Arlan vastuullisuusohjelmaan. Suuriin hankkeisiin kuuluu jauhetornin valmistuminen Pronsfeldissä Saksassa, mozzarellakapasiteetin lisäyshankkeen jatkaminen Branderupissa Tanskassa ja tuotantopaikan parannukset Bahrainissa sekä strategisten investointien jatkaminen AFI:ssa.

"Vuosi 2021 on jälleen epävarmuuden ja globaalin häiriön vuosi, koska COVID-19-kriisi ulottuu tähän vuoteen ja ensimmäiset merkit taantumasta alkavat näkyä. Meidän on oltava valppaita ja varmistettava henkilöstömme ja maidontuottajiemme terveys ja turvallisuus. Samalla meidän on turvattava liiketoiminnan jatkuvuus ja kasvu. Toivottavasti rokotteiden myötä näemme tänä vuonna maailman jälleen avautuvan, ja olenkin varovaisen optimistinen vuoden 2021 suhteen", sanoo konsernijohtaja Peder Tuborgh.

Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 10,3–10,6 miljardia euroa, nettovoiton osuuden arvioidaan olevan siitä 2,8–3,2 prosenttia ja tuottosuhteen odotetaan olevan tavoitealueella 2,8–3,4.

Arla Foods julkaisee helmikuun 25. päivä vuosikertomuksensa täällä ja yhteiskuntavastuuraportin täällä.

Vuoden 2020 avainluvut:

Konsernin liikevaihto

10,6 MILJARDIA EUROA

Maidontuotanto

13,7 miljardia kg

Nettovoitto-osuus

3,2 prosenttia

Calsium-säästöt

130 miljoonaa euroa

Lisätietoa arla.com

Arla Oy: Olemme paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Meillä työskentelee 350 henkeä ja liikevaihtomme oli 333 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen Arla Foods -konserniin, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Me Suomessa aiomme saavuttaa tavoitteen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluu 10 yhteistyömeijeriä ja 500 maidontuottajaa eri puolilla Suomea. www.arla.fi

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja