Arlan ilmastotavoitteet

Yhteistyöllä kohti hiilineutraalia meijeriä vuonna 2050

Ilmastonmuutos on tänä päivänä yksi suurimmista kohtaamistamme haasteista. Ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen tarvitaan merkittäviä toimia.

Maidontuottajana meillä on velvollisuus tehdä osamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme. Monissa maissa toimivan Arlan on mahdollista saada aikaan pienilläkin muutoksilla merkittävä globaali vaikutus.

Tavoitteemme on nollata kasvihuonekaasupäästömme vuoteen 2050 mennessä. Mat-kalla kohti tätä tavoitetta olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme päästöjä (scope 1 ja 2) 63 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 lähtötasoon verrattu-na. Sitoudumme myös vähentämään arvoketjumme päästöjä (scope 3) 30 prosenttia maito- ja herakiloa kohden samalla aikavälillä.

Science Based Targets -aloite on hyväksynyt omalle toiminnallemme asettamamme ta-voitteen ja todennut sen olevan linjassa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteessa pitämi-seen tarvittavien vähennysten kanssa.

Lue myös: Arla kaksinkertaistaa toimintansa CO2-vähennystavoitteen saavuttaakseen 1,5 °C:n tavoitteen

Arlan kaikki ilmastotavoitteet vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna

  • 63 prosentin absoluuttinen scope 1 & 2 -päästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä.
  • 30 prosentin vähennys raakamaito- ja herakiloa kohden vuoteen 2030 mennessä.
  • Arlan brändituotteet täysin kierrätettävissä pakkauksissa vuoteen 2025 mennessä.
  • Neitseellisen fossiilipohjaisen muovin käytöstä luopuminen Arlan brändituotteiden pakkauksissa vuoteen 2030 mennessä.
  • Ruokahävikin vähentäminen 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
  • Hiilineutraali arvoketju (scope 1, 2 & 3) vuoteen 2050 mennessä.
Arlan kaikki ilmastotavoitteet vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna

Tiekarttamme kohti vuosia 2030 ja 2050

Ilmastotiekartastamme voit lukea lisää siitä, kuinka aiomme saavuttaa tavoitteemme vuosille 2030 ja 2050. Tiekartassa esitellään yksityiskohtaisemmin keinoja vuoden 2030 päästötavoitteiden saavuttamiseksi sekä hahmotellaan niitä toimenpiteitä, joiden odo-tamme olevan keskeisessä roolissa matkallamme kohti hiilineutraalia meijeriä vuonna 2050.

Lue lisää tiekartastamme (englanniksi).