Torhola 2 - Arvonnan Säännöt

1. Kilpailun järjestäjä
Arla Oy Ab, Kotkatie 34,01150 Söderkulla, jäljempänä "Arla".

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Arlan henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Kilpailuun osallistumisessa ei ole ikärajaa.

3. Osallistumisaika
Kilpailun yleinen osallistumisaika on 1.10.2017–30.11.2017. Arla ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

4. Palkinnot
Päävoitto oma päivä Torholan maitotilalla. Lisäksi jaossa Arlan tuotepaketteja.

5. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan äänestämällä vastaamalla Arla Torhola 2 -visaan ja täyttämällä omat, oikeat yhteystiedot.

6. Kilpailun ajankohta ja palkintojen lunastus
Voittajan valinta suoritetaan kilpailuajan päätyttyä, seuraavan kalenterikuukauden alussa. Voitosta sekä sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse ja voiton lunastamistavasta sovitaan voittajan kanssa erikseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa voitosta, on Arlalla oikeus valita tilalle uusi voittaja.

7. Verot
Arla sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

8. Rekisteriseloste
Henkilötietolainmukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa: http://www.arla.fi/henkilotietoasiaa/

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä. Kilpailun osallistujille saa lähettää tietoa Arlasta ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, eduista ja tarjouksista (kun ilmoittautuja on antanut tähän luvan). Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Varaamme oikeuden sääntöjen muutoksiin.

Arla Oy Ab