Arvontojen säännöt

ArlaSuomi TikTok -jouluarvonnan säännöt

Jaamme ArlaSuomen TikTokissa joulukuussa palkintoja arvontaan osallistujien kesken. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla videoon ohjeiden mukaisesti. Arvomme kommentoijien kesken palkinnon. Kilpailun ikäraja on 13-vuotta.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintona on Apple AirPods Pro -nappikuulokkeet.

Arvonnan järjestäjä

Arla Oy
Kotkatie 34
01150 Söderkulla

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 7.12. alkaen. Arvontoja järjestetään kolme ja jokaisen arvonnan aikana arvotaan kaksi palkintoa. Arvontojen alkamis- ja päättymispäivät ovat 7.12- 12.12, 13.12 – 19.12 ja 20.12 -26.12.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua videoon kommentoimalla videon ohjeiden mukaisesti. Osallistuvan TikTok-profiilin tulee olla julkinen. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan. Kilpailun ikäraja noudattaa TikTokin ikärajoja ja on tästä syystä 13-vuotta.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä julkistaa kilpailun voittajan viikoittain arvontaan osallistujien kesken. Voittajia arvotaan yksi (1) per viikko, yhteensä kilpailun aika kolme (3). Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta yksityisviestillä TikTokissa. Voittajaa pyydetään toimittamaan lisätiedot yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, on arvonnan järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Palkinto

Kommentoijien kesken jaetaan yksi (1) palkinto per viikko, yhteensä kilpailun aikana kolme (3). Palkintona on kahdet Apple AirPods Pro -nappikuulokkeet voittajalle sekä hänen valitsemalleen ystävälle. Palkinnon arvo on n. 450 eur. Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintoa ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan palkintojen arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Osallistujilta ei kerätä yhteystietoja. Voittajiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä TikTokissa, missä häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Voittajan yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Arvontaan osallistutaan TikTokissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Arvontaan osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Arvontaan osallistutaan TikTokissa. Halutessaan arvontaan osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa edellä mainitusta palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Arvontaan osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli arvontaan osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Arvontaan osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.