TikTok arvontojen säännöt

Arvomme TikTokissa Arla Suomen -tilin seuraajien ja arvontapostausten kommentoijien kesken useita eri palkintoja joulukuussa. Kaikkiin arvontoihin voi osallistua tägäämällä kyseiseen kilpailupostaukseen kaverinsa ja seuraamalla Arla Suomen TikTok-tiliä.

Arvonnan järjestäjä

Arla Oy
Kotkatie 34
01150 Söderkulla

  • Juustolahjakorttien arvonta

Arvomme yhteensä neljä juustolahjakorttia (arvo 25€/kortti) kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuun voi osallistua seuraamalla Arla Suomen TikTok -tiliä sekä kommentoimalla kilpailupostausta, joka julkaistaan 15.12. Arla Suomen TikTok -tilillä. Kommentissa osallistujan tulee merkitä julkaisuun 1-3 kaveriaan osallistuakseen kilpailuun.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintona on neljä juustolahjakorttia (arvo 25€/kortti). Palkintoa ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi.

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvonnan osallistumisaika on 15.12.-24.12.2020.

  • Airtrack -arvonta

Arvomme yhden airtrackin kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuun voi osallistua seuraamalla Arla Suomen TikTok -tiliä sekä kommentoimalla kilpailupostausta. Kommentissa tulee osallistujan tägätä kaverinsa osallistuakseen kilpailuun.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintona on yksi (1) airtrack (arvo 250eur). Palkintoa ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi.

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvonnan osallistumisaika on 17.12.-24.12.2020.

  • Airpods -arvonta

Arvomme yhteensä neljä kappaletta airpodseja kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuun voi osallistua seuraamalla Arla Suomen TikTok -tiliä sekä kommentoimalla kilpailupostausta. Kommentissa tulee osallistujan tägätä kaverinsa osallistuakseen kilpailuun.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintona on neljät (4) airpodsit (yhden palkinnon arvo n. 210eur). Palkintoa ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi.

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvonnan osallistumisaika on 18.12.-24.12.2020.

  • PlayStation 5 -arvonta

Arvomme yhden PlayStation 5:n kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuun voi osallistua seuraamalla Arla Suomen TikTok -tiliä sekä kommentoimalla kilpailupostausta. Kommentissa tulee osallistujan tägätä kaverinsa osallistuakseen kilpailuun.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa. Palkintona on yksi (1) PlayStation 5 (arvo n. 530eur). Palkintoa ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi.

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvonnan osallistumisaika on 19.12.-24.12.2020.

 

Arvontoihin osallistuminen
Arvontoihin voi osallistua seuraamalla meitä TikTokissa sekä tägäämällä kilpailupostaukseen osallistujan kaveri(t). Osallistuvan TikTok-profiilin tulee olla julkinen. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo kilpailun voittajat kilpailuajan päätyttyä. Voittaja arvotaan kilpailupostaukseen kaverinsa tägäävien osallistujien kesken, jotka myös seuraavat Arla Suomen TikTok -tiliä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta yksityisviestillä TikTokissa. Voittajaa pyydetään toimittamaan lisätiedot yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, on arvonnan järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan palkintojen arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Osallistujilta ei kerätä yhteystietoja. Voittajiin ollaan yhteydessä yksityisviestillä TikTokissa, missä häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Voittajan yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Arvontaan osallistutaan TikTokissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Arvontaan osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Arvontaan osallistutaan TikTokissa. Halutessaan arvontaan osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa edellä mainitusta palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Arvontaan osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli arvontaan osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Arvontaan osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.