LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PARANTAMINEN
Maa

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PARANTAMINEN

Tuottajamme tekevät muutakin kuin huolehtivat lehmistä, jotka tuottavat maitomme. Yhdessä he hoitavat kymmeniä tuhansia hehtaareja maata eri puolilla Eurooppaa. Jokaisella maitotilalla on mahdollisuuksia suojella ja parantaa luonnon monimuotoisuutta ja maaperän kasvukuntoa.

MAAPERÄN KASVUKUNNOSTA HUOLEHTIMINEN

Peltojen, joita näet maaseudulla ajellessasi, tulisi sisältää runsaasti maaperän mikrobeja, matoja ja ravinteita – ainakin jos maaperän kasvukunto on hyvä. Tiedämme, että maatalous osaltaan yksipuolistaa luonnon monimuotoisuutta. Oikeanlaisilla viljelymenetelmillä voimme kuitenkin parantaa tilannetta ja satoa. Niillä voidaan myös lisätä maaperän kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä ja viljelykasvien kestävyyttä äärimmäisissä sääolosuhteissa. Suomessa tuottajamme teettävät säännöllisesti maaperätutkimuksia, joiden avulla he saavat lisää tietoa peltojen kasvukunnosta.

MAAPERÄN KASVUKUNNOSTA HUOLEHTIMINEN

PELTOJEN JA LAIDUNMAIDEN HOITO

Laiduntaminen ei ole hyväksi vain lehmille.  Hyvin toteutettuna myös maaperä hyötyy laiduntamisesta. Siksi kannustamme tuottajiamme mahdollistamaan lehmien laidunnuksen ja viljelemään tavoilla, jotka tutkimusten mukaan voivat lisätä hiilen sitoutumista maaperään.  

Tuottajat toteuttavat pelloillaan viljelykiertoa. Tällä pyritään varmistamaan maaperän ravinteiden parempi tasapaino sekä tukemaan biologista monimuotoisuutta maan päällä ja alla. Luonnon monimuotoisuutta ja maaperän hiilensidontaa tukee myös pysyvän ja monista kasvilajikkeista koostuvan nurmen viljely, josta saadaan rehua valtaosalle Arla-lehmistä Suomessa 

PELTOJEN JA LAIDUNMAIDEN HOITO

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN

Kukat, kasvit, mehiläiset, madot, linnut ja nurmet. Mitä enemmän, sitä parempi! Luonnon monimuotoisuuden lisääminen on avain ekosysteemien kantokyvyn parantamiseen, ja meillä on velvollisuus toimia. Siksi palkitsemme tuottajia korkeammalla maidon hinnalla, jos heillä on esimerkiksi pysyvää nurmea tai jos he ottavat maaperänäytteitä tai tekevät muita luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia. Suomessa palkitsemme tuottajia myös tilakohtaisen luonnon monimuotoisuustarkastelun toteuttamisesta. Mahdollisuus muutokseen on kirjaimellisesti tuottajiemme jalkojen juuressa.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN