HERKULLISTEN MAITOTUOTTEIDEN ALKU
Lehmä

HERKULLISTEN MAITOTUOTTEIDEN ALKU

Maitotuotteidemme laatu alkaa hyvinvoivista lehmistä, joiden olosuhteista, hyvästä hoidosta ja terveydestä osaavat tuottajamme huolehtivat hyödyntäen tieteeseen ja parhaisiin käytäntöihin perustuvia menetelmiä. Huolehtimalla eläinten hyvinvoinnista ja tilan hoidosta kokonaisvaltaisesti Arlan laatu- ja johtamisohjelman mukaisesti he varmistavat, että lasissasi oleva maito on korkealaatuista.

HYVINVOINTIA LEHMILLE

Hyvin hoidettu lehmä on yleensä terve ja tuottaa korkealaatuista maitoa. Lehmien hoitaminen on siis kannattavaa sekä lehmälle että tuottajalle. Kaikki tuottajamme ovat sitoutuneet Arlan laatu- ja johtamisohjelmaan, joka varmistaa eläinten hyvinvoinnin. Lehmien hyvät olosuhteet tarkoittavat esimerkiksi puhtaita mukavia makuualustoja, mahdollisuutta ulkoilla kesällä ja talvella olosuhteiden niin salliessa ja karjaharjoja – koska myös lehmät nauttivat harjojen rapsuteltavana olemisesta.

HYVINVOINTIA LEHMILLE

LAIDUNTAMISEN MONET HYÖDYT

Kun lehmä saa olla lehmä, se voi paremmin. Laiduntavat lehmät saavat monia hyötyjä laitumella oleskelusta. Laitumella lehmät ruokailevat tuoreella laidunnurmella. Laidunpohja tarjoaa lisäksi miellyttävän ja pehmeän alustan lepäämiseen ja märehtimiseen. Laitumella lehmillä on tilaa liikkua ja oleskella laumakavereidensa kanssa, joten laiduntaminen tukee lehmien luontaista laumakäyttäytymistä. Suomessa lehmät pääsevät osalla tiloistamme ulkoilemaan myös talvisin sääolosuhteiden niin salliessa. Lehmät ovat pääsääntöisesti varsin mukavuudenhaluisia, joten ne eivät mielellään mene ulos sadesäällä tai kurakelillä. Raikkaassa pakkassäässä ja lumessa kirmaaminen on kuitenkin monen talviulkoilevan lehmän mielestä mukavaa.

LAIDUNTAMISEN MONET HYÖDYT

LEHMIEN RUOKINTA

Lehmät syövät paljon nurmea ja muuta rehua ja muuttavat sen ravitsevaksi maidoksi. Siksi lehmät ovat mielestämme niin uskomattomia! Lehmien hyvä ruokinta on elintärkeää niiden hyvinvoinnille. Niinpä Arlan maidontuottajien pelloilla Suomessa kasvaa nurmea, palkokasveja ja viljaa, joilla lehmät ruokitaan. Tilalla itse viljelty rehu turvaa laadun ja pienentää kustannuksia. Joillakin tiloilla kokeillaan myös uusia ruokintaratkaisuja. Arla-lehmien ruokinnan jatkuva kehittäminen auttaa tiloja vähentämään päästöjä, parantamaan maidon laatua, makua ja tuotosta.

LEHMIEN RUOKINTA

ANTIBIOOTTIEN VASTUULLINEN KÄYTTÖ

Aivan kuten terveet ihmiset, myös terveet lehmät voivat sairastua ja tarvita erityistä hoitoa. Arla-lehmät eivät koskaan saa antibiootteja ennaltaehkäisevästi, vaan ainoastaan hoitona eläinlääkärin määräyksestä. Jos lehmää hoidetaan antibiooteilla, sen maitoa ei käytetä tuotteissa. Hoidon jälkeen kaikki maito testataan useita kertoja, ja kun maito todetaan puhtaaksi, se voidaan jälleen kerätä tilalta meijeriin. Maidontuottajamme keskittyvät aina huolehtimaan lehmistä ja pitämään ne terveinä.

Antibioottien vastuullinen käyttö