Uutiset

Arlan ja UPM:n #kierrätyschatissa keskusteltiin vilkkaasti kierrätyksestä perheissä

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Kierrätys puhutti Twitterissä 11.3.2020, kun #kierrätyschat keräsi perheiden kierrätyksestä keskustelevat yhteen. Chatissa puhuttiin muun muassa siitä, miten lapsia saadaan innostettua kierrätyksen pariin ja kenen vastuulla on innostaa perheitä kierrättämään.

Vilkkaaseen keskusteluun osallistuivat muun muassa ETL ry:n johtava asiantuntija Anna Vainikainen, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Senja Forsman ja yrittäjä ja mediapersoona Jaajo Linnonmaa. Lisäksi mukana oli useita muita twiittaajia sekä organisaatioita, kuten HSY, Uudenmaan Martat, Siisti Biitsi ja Suomen Kiertovoima. Tunniste #kierrätyschat keräsi runsaasti keskustelijoita ja yleisöä yhteen.

Chatin alussa kerrottiin Arlan ja UPM:n Kantar TNS:llä teettämän tuoreen tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan joka neljännessä perheessä lapset ovat innokkaampia kierrättäjiä kuin aikuiset.

Suurin osa keskustelijoista ei ollut tiedosta yllättynyt ja tutkimustulosta pidettiin iloisena. Moni piti lasten innostamista kierrätyksen pariin tärkeänä, ja monen mielestä lapset innostavat usein vanhempiakin kierrättämään.

Seuraavaksi pohdittiin sitä, kenen vastuulla on innostaa perheitä kierrättämään.

Moni keskustelija oli sitä mieltä, että kierrätykseen innostaminen on yhteisesti eri tahojen vastuulla. Kierrätystä pidettiin asenne- ja arvovalintana sekä erityistaidon sijaan uutena normaalina, jota kaikkien yhteiskunnan tahojen pitäisi tukea. Kodin roolia esimerkkinä lapsille pidettiin tärkeänä.

Yrityksiltä toivottiin ajankohtaista tietoa kierrätyksestä, selviä pakkausmerkintöjä ja toimivia kierrätysratkaisuja koteihin. Yritykset voivat keskustelijoiden mukaan tehdä kierrättämisestä helppoa, mukavaa ja palkitsevaa.

Kolmannessa kysymyksessä haluttiin tietää, millä keinoilla keskustelijoiden mielestä lapset saadaan innostumaan kierrätyksestä.

Helpot ja hauskat ratkaisut korostuivat, kun kysyttiin keinoja innostaa lapsia kierrätyksen pariin. Arlan ja UPM:n yhdessä luoma Luonto+- ja maitopurkeista löytyvä Kierrätyskamut-peli nousi keskustelussa esiin esimerkkinä tällaisesta. Moni keskustelija toivoi, että lajittelu ja kierrätys kuuluisivat lasten päivittäisiin askareisiin samoin kuin esimerkiksi hampaiden peseminen.

Neljäs kysymys käsitteli isompaa kuvaa: kiertotalouden merkitystä ja näkymistä arjessa.

Keskustelijat kertoivat, että usein kiertotalous tarkoittaa arjessa juuri pakkausten ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Näiden myötä sekajätteen määrä vähenee ja materiaalit pysyvät kierrossa. Myös uuden ostamisen vähentäminen, harkinta ja ostosten suunnittelu kuvastavat kiertotaloutta. Moni mainitsi esimerkiksi vaatteiden ostamisen käytettynä ja myymisen eteenpäin käytön jälkeen.

Viimeinen kysymys tiedusteli arjen parhaita vinkkejä kierrätyksen tehostamiseen kotona.

Pakkausten lajittelu ja kierrättäminen oli yksi suosituimmista vinkeistä. Lisäksi moni keskusteli siitä, miten kotiin saa järjestettyä käytännöllisen lajittelupisteen. Ostosten tarpeellisuuden miettiminen nousi myös esiin.

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja