Lehdistötiedote

Arla Foods pyrkii hiilineutraaliksi meijeriksi

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla Foods -konserni on asettanut tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla maitokiloa kohti vuoteen 2030 mennessä sekä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteen myötä Arla Foods ottaa askeleen kohti kestävämpää maidontuotantoa. Toimenpiteet kattavat maidon koko arvoketjun lehmästä kuluttajaan. Tavoite on asetettu kaikille Arlan markkina-alueille, mutta jotkut maat saattavat saavuttaa sen tavoiteaikaa nopeammin.

– Tekemällä maitoketjusta hiilineutraalin varmistamme, että ihmiset luottavat jatkossakin maitotuotteisiin luonnollisena osana terveellistä ja kestävää ruokavaliota. Maitotuotteita käytetään ympäri maailman, ja ne ovat tärkeä osa ravintoa maapallon kasvavalle väestölle, toteaa Arla Foods -konsernin johtaja Peder Tuborgh.

Päästöjä vähennetään teoilla, innovaatioilla ja osaamista vahvistamalla

Muiden Arla Foodsin markkina-alueiden tavoin myös Arla Oy on sitoutunut tekemään työtä sen eteen, että hiilineutraali maitoketju toteutuu viimeistään vuonna 2050.

Suomessa Arla on avannut maidon koko arvoketjun ja tunnistanut sen osa-alueet, joilla on ilmastovaikutusta. Myös toimenpiteisiin on ryhdytty. Arla Suomi on tuonut markkinoille pakkausinnovaatioita, jotka pienentävät ilmastovaikutusta. Tänä vuonna yritys otti käyttöön Suomen ensimmäiset kokonaan puuperäiset harjakattoiset tölkit ja kartongista valmistetut jogurttipikarit. Toinen osa-alue, johon Arla Suomessa on puututtu, on hävikki. Hävikkiä onnistuttiin vähentämään kolmanneksella vuonna 2018.

– Suurin osa maitotuotteiden arvoketjun kokonaispäästöistä tulee tiloilta. Tämän vuoksi jatkossa panostamme erityisesti yhteistyöhön maidontuottajien kanssa. Yhtenä toimenpiteenä olemme käynnistäneet pilottihankkeen, jonka tarkoitus on lisätä tietoa siitä, miten ja minkä verran eri toimilla ilmastovaikutusta voidaan maitotiloilla pienentää, kertoo Arla Oy:n toimitusjohtaja Kai Gyllström.

Arlan Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä pilottihanke on aloitettu kahdella tilalla. Tilat ovat Kiteellä sijaitseva MaitoSuoni Oy sekä Kurikassa toimiva Tikan luomutila, jonka maidon matka tilalta meijeriin on avattu Arla Maitoketjussa.

Pilotissa tilojen toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt lasketaan lähteittäin. Laskenta kattaa laidunnuksen, lannoituksen, rehun tuotannon, lehmien aineenvaihdunnan, lannan käsittelyn, energiankulutuksen ja kuljetukset. Laskenta tehdään Envitecpolis Oy:n Cool Farm Tool -työkalulla, joka on laajasti myös kansainvälisessä käytössä.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin, myös meihin maitotilallisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että keinoja ilmastovaikutusten vähentämiseksi pohditaan yhdessä ja että MaitoSuonen tila on mukana Arlan pilottihankkeessa. Kun tulokset ovat selvillä, pääsemme tarkastelemaan hiilidioksidipäästöjen määrään vaikuttavia toimenpiteitä, MaitoSuoni Oy:n yrittäjä ja Arla Suomen yhteistyömeijereitä ja maidontuottajia edustavan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ari Hänninen toteaa.

Pilotin tulokset valmistuvat kevään aikana. Siitä kertyvällä tiedolla vahvistetaan Arla Suomi -yhteistyöryhmän 530 maidontuottajan osaamista ja mahdollistetaan hiilidioksidipäästöjä vähentävien toimenpiteiden kehittäminen maitotiloilla.

Taustatietoa:

Lisätietoa Arla Maitoketjusta ja Tikan luomutilasta

Lisätietoa Arla Suomen vastuullisista teoista

Arla Foods -konsernin ilmastotavoitteen 2050 tausta:

Arla Foodsin ilmastotavoite on määritetty kansainvälisten yliopistotutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen tietojen perusteella. Sen pohjana on Science Based Targets -aloite, jonka avulla maapallon lämpötilan nousu pyritään pitämään alle 2°C:ssa. Lisätietoa: https://sciencebasedtargets.org

Maidon ilmastovaikutus:

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) äskettäisen analyysin mukaan maidontuotanto muuttuu koko ajan tehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Yhden maitokilon hiilidioksidipäästöt ovat maailmanlaajuisesti keskimäärin 2,5 kg. Arla Foodsin tuottajaomistajien keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maitokiloa kohti ovat 1,15 kg eli noin puolet maailmanlaajuisesta keskiarvosta.

Lisätiedot:

Kai Gyllström
Toimitusjohtaja, Arla Oy
kai.gyllstrom@arlafoods.com
+358 50 561 1111

Ari Hänninen
Yrittäjä, MaitoSuoni Oy
maitosuoni@gmail.com
+358 50 098 4841

Arla Oy on paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä ja osa maidontuottajien omistamaa kansainvälistä Arla Foodsia. Yhteensä 530 suomalaista maidontuottajaamme sijaitsevat kaikkialla Suomessa aina Inkoosta Kolariin ja Pedersören kunnasta Tohmajärvelle. Olemme reilu ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen.

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja