Uutiset

Sulatejuuston valmistus Lapinjärvellä loppuu

Toukokuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut Arla Ingmanin Lapinjärven tuotantolaitoksen henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. Tuotannollis-taloudellisista syistä aloitettujen yt-neuvotteluiden seurauksena työvoiman tarve Lapinjärvellä väheni yhdeksällä henkilöllä ja sulatejuuston valmistus Lapinjärven tuotantolaitoksella päättyy vuoden 2012 tammikuun lopussa.

Neuvottelujen perusteena oli sulatejuuston heikentynyt myynti ja tästä seurannut tuotantovolyymien huomattava vähentyminen. Myös juustomarkkinoilla vallitseva kilpailutilanne on heikentänyt yrityksen kokonaisjuustomyyntiä. Arla Ingmanin on haettava keinoja kannattavuuden parantamiseksi koko toiminnassamme pidemmällä aikavälillä.

Päätös sulatejuustojen tulevaisuudesta ja siitä, missä sulatejuustoa mahdollisesti jatkossa tuotetaan, tehdään lähiaikoina.

Lisätietoja:
Reijo Kiskola, tuotantojohtaja, puh. 09 272 00 402

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja