Varautuminen koronavirukseen

20.3.2020

Arla huolehtii tuotannon jatkuvuudesta

Suomessa on otettu käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä koronaviruksen (COVID-19) leviämisen hillitsemiseksi. Arla Suomessa noudatamme koronavirukseen liittyviä Suomen hallituksen linjauksia ja viranomaisten ohjeistuksia sekä huolehdimme kaikin mahdollisin keinoin tuotantomme jatkuvuudesta. 

Olemme päivittäneet varotoimemme sekä täydentäneet niitä Arla Foods -konsernin yhteisillä kansainvälisillä ohjeilla. Jatkamme toimintaamme tilanteen huomioiden mahdollisimman normaaliin tapaan sekä Suomessa että seitsemässä muussa maassa, jossa Arlalla on tuotantoa.

Kokosimme tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä toiminnastamme ja koronavirukseen varautumisesta. Lisätietoja COVID-19-koronaviruksesta löytyy THL:n verkkosivuilta. Pidetään huolta toisistamme!

Miten Arla huolehtii hygieniasta tuotannossaan?

Tuoteturvallisuus ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus kulkevat toiminnassamme käsi kädessä. Noudatamme aina alan hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä kaikissa tuotantoketjumme vaiheissa. Koronavirusepidemian vuoksi olemme varotoimena lisänneet puhdistustoimia ja asettaneet rajoituksia toimipaikoissamme. Arlan maitoketju on suljettu prosessi tilalta purkkiin. Maito ei tuotantoprosessin aikana ole kosketuksissa ihmiseen, ja esimerkiksi pakkaukset siirtyvät automaattisesti maitolaatikoihin tai rullakoihin.

Miten Arlalla huolehditaan työntekijöiden terveydestä?

Työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille erittäin tärkeitä. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että työympäristö on turvallinen, oli työpiste tai -tehtävä mikä tahansa. Tavanomaisten turvallisuusmääräysten lisäksi kiinnitämme nyt erityistä huomiota käsihygieniaan ja työntekijöidemme kohtaamisiin. Vältämme lähikontakteja ja kannustamme etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Toistaiseksi emme tee työmatkoja ja tapaamiset järjestämme etäyhteyksillä. Edellytämme tilanteen vaatimia erityistoimenpiteitä myös kumppaneiltamme.

Ovatko Arlan tuotteet yhä turvallisia?

Kyllä ovat. Ruokaviraston mukaan COVID-19-koronaviruksen ei ole todettu siirtyvän ihmiseen elintarvikkeiden välityksellä. Koronavirus ei säily tai lisäänny elintarvikkeissa. Nykytiedon mukaan se ei leviä merkittävästi pintojen välityksellä, eikä ruokakaupassa myynnissä olevista elintarvikkeista voi saada tartuntaa.

Vaikuttaako koronavirus Arlan tuotteiden valmistukseen tai toimituksiin?

Panostamme siihen, että tuotantomme ja tuotetoimituksemme toimivat kuten ennenkin sekä päätoimipaikassamme Sipoossa että sopimuskumppanimme tehtaalla Hämeenlinnan Osuusmeijerissä. Toistaiseksi koronaviruksella ei ole ollut vaikutusta tuotantoketjuumme. Ruoka-ala on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen sektori. Suomen hallitus on mahdollistanut sen, että ruoka-alalla työskentelevät pienten lasten vanhemmat voivat käydä töissä.

Miten maitotilat ovat varautuneet koronavirukseen?

Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvilla maitotiloilla noudatetaan aina korkeita hygieniavaatimuksia maidon laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Tämän lisäksi tilat noudattavat viranomaisten koronavirukseen liittyviä ohjeistuksia, joiden tavoitteena on varmistaa maitotilalla työskentelevien terveys ja maidontuotannon jatkuvuus. Varotoimena olemme täydentäneet maidonkeräilyyn liittyviä vaatimuksiamme.

Miten Arla varautuu mahdolliseen epidemian pitkittymiseen?

Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja sen muuttuessa teemme tarvittavia toimenpiteitä nopeasti. Arvioimme toimintaamme ja sen riskejä aina elintarviketurvallisuuden ja tuotannon jatkuvuuden näkökulmasta. Noudatamme viranomaisohjeita tarkasti Suomen lisäksi kaikissa Arla-maissa ja pidämme henkilöstömme ajan tasalla aktiivisen sisäisen viestinnän keinoin.