21.11.2023

ARLAN HARJAKATTOISET MAITOPURKIT OVAT 100-PROSENTTISESTI METSÄSTÄ PERÄISIN

Arlalla haluamme tarjota suomalaisille jatkuvasti mahdollisuuksia vastuullisempiin valintoihin. Arlan maitojen, jogurttien ja ruoanvalmistustuotteiden harjakattoiset kartonkipurkit on valmistettu vuodesta 2019 lähtien käyttäen vain uusiutuvia metsästä peräisin olevia materiaaleja.

– Nestekartonkipakkauksissa kartongin pinnalle tarvitaan tuoteturvallisuuden ja hygienian vuoksi ohut muovikalvo. Harjakattoisissa purkeissamme oleva biomuovikalvo valmistetaan puupohjaisesta raaka-aineesta, kertoo markkinointijohtaja Kati Janhunen Arlalta.

Puupohjainen biomuovi sopii maitotuotteiden pakkauksiin hyvin, sillä se vastaa ominaisuuksiltaan tavanomaista nestekartonkipakkauksissa hyödynnettävää muovia. Arlan purkeissa olevan biomuovin raaka-aineena käytetään UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla tuotettua uusiutuvaa naftaa, jossa hyödynnetään puusta sellun valmistusprosessin tähteenä syntyvää mäntyöljyä.

Mäntyöljyä syntyy jatkuvasti selluntuotannon sivuvirtana, joten se ei kilpaile ruoan- tai rehutuotannon kanssa. Sen vuoksi ei myöskään tarvitse kaataa ainuttakaan ylimääräistä puuta missään päin maailmaa. Pakkaukset valmistaa norjalainen Elopak.

– Puupohjaisen biomuovin käyttö vähentää fossiilisien muovin tarvetta. Pakkauksemme voi myös kierrättää samalla tavalla kuin muutkin nestekartonkipakkaukset, Kati toteaa.

Kierrätyksessä kartonkipurkki saa monta uutta elämää

Noin 70 prosenttia kaikista Suomessa käytetyistä pakkauksista hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Nestekartonkipakkauksen materiaali voi kiertää uusiksi kartonkipakkauksiksi tai muiksi kartonkituotteiksi jopa seitsemän kertaa.

Materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta, kuljetusta ja käsittelyä sekä säästää energiaa. Arlan tavoitteena on, että kaikkien sen brändituotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä vuonna 2025. Lisäksi Arla pyrkii luopumaan neitseellisen muovin käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

Yksi keino lisätä kierrätysastetta on neuvoa, miten pakkaus on tarkoitus lajitella käytön jälkeen. Jotta yksikään kierrätettävissä oleva pakkaus ei päätyisi jätteen joukkoon, Arla uudistaa pakkaustensa lajitteluohjeita entistä selkeämmiksi.

– Uudistunut lajitteluohje löytyy jo monista tuotteistamme. Kannattaa kurkata se ja varmistaa oikein lajittelemalla, että tyhjä pakkaus saa uuden elämän, Kati kannustaa.